Select Page

En el matí de hui, en Sessió Plenària, la Corporació Municipal ha aprovat el pressupost municipal d’Altea per al 2021 té una previsió d’ingressos de 32.175.237€; una previsió de despesa de 31.967.815€ i un superàvit de 195.421€. “Es tracta d’un pressupost continuista acord amb les accions i projectes que hem dut a terme estos anys enrere. Molt social i orientat a les persones”. Ha comentat l’edil d’Hisenda, Xelo González, en el transcurs del debat.

Segons els detalls aportats per la responsable municipal d’Hisenda, qui ha estat l’encarregada de defensar els punts 3 i 4 de la sessió, que atenien el límit de despesa no financer fixat en 33.899.000 € i al pressupost general de la Corporació i plantilla de personal 202, les partides que més han vist incrementades la seua quantia han estat les destinades a foment de l’ocupació i inserció laboral en què s’invertiran 30.000€; a Educació, la partida ha passat de ser de 277.500€ a 348.200€; en Benestar Social s’ha augmentat la partida d’assistència social per emergències en 86.000 i la partida de benestar animal que s’ha dotat de pressupost propi; i un destacat augment en 150.000€ de la partida d’emergència social.

Pel que fa a obres i inversions que també han vist incrementades les seues partides, González ha citat algunes d’elles com les obres de millora al carrer Convent, Camí de l’Horta, carrer Alfàs de Pi, nucli històric i enllumenat solar, renta peus a les platges, climatització de l’Arxiu Municipal i del Centre Cultural d’Altea la Vella, així com l’augment de les partides destinades a manteniment i neteja dels edificis públics.

Pel que fa al fons de contingència, que és el matalàs de seguretat de què es pot fer ús per atenuar l’impacte dels imprevistos que puguen sorgir durant l’exercici, aquest any serà de 156.544€.

Xelo González s’ha referit a un dels projectes que en breu començarà la seua execució, segona fase de regeneració del Front Litoral. “Es reflecteix en el pressupost el finançament de la part terrestre del projecte de reforma de la façana litoral, però no es descarta que este import de 3.195.391€, amb una baixada en el concurs d’adjudicació, es convertisca en 2,5 milions d’euros i puga ser assumit amb el romanent positiu de tresoreria, no havent de sol·licitar així un préstec ni finançar el projecte. Pel que, sent el projecte més important de l’última dècada a Altea, no afectarà les inversions en el municipi ni als serveis que es presten als ciutadans, ni tampoc suposarà una pujada d’impostos per finançar-lo”; ha explicat l’edil d’Hisenda, que ha apuntat que “el deute ha deixat de ser un problema. Ara mateix tenim pendent tornar als bancs 5.200.000 €”.

I parlant de deute, Xelo González s’ha referit al projecte “Ponts de l’Algar”, perquè el que l’ajuntament havia de retornar 7 milions d’euros a promotor, indicant que “l’assumpte del riu ha deixat de ser un problema també. Resta per retornar 2.745.000€, tot i que este assumpte encara no ha acabat el seu recorregut judicial “.

La responsable municipal d’Hisenda ha conclòs la seua intervenció deixant constància que “aquella situació de 2015, quan es va començar este període de govern de progrés amb més de 20 milions de deute bancari i altres 20 milions per reclamacions judicials, ha quedat enrere. La gestió econòmica ha estat encertada perquè ha aconseguit el seu objectiu principal, arribar als moments decisius en condicions de finançar els projectes vitals per al desenvolupament del nostre poble amb un marge de maniobra tranquil·litzador”.

Els Pressupostos Municipals han comptat amb els vots favorables de Compromís i PSOE; l’abstenció de Ciutadans, que ha reclamat més inversió en manteniment de les zones perimetrals i en el foment del Turisme i el vot en contra de PP, que ha demanat una baixada d’impostos, bonificacions per a autònoms i PIMES i una pujada de les ajudes a les associacions alteanes que durant la pandèmia i en temps de crisi o emergència són les que, al costat del departament de Benestar Social, presten ajuda a les famílies més desfavorides.

Pin It on Pinterest