Select Page

Les contractacions es realitzaran gràcies al Programa Avalem Experiència ECOVID 2020.

L’Ajuntament d’Altea contractarà a 15 persones desocupades que tinguen almenys 30 anys d’edat. Han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació al Labora de Calp i haver-se quedat sense treball desprès del 14 de març de 2020, com a conseqüència de l’afectació de la pandèmia sobre el seu sector o empresa.

El finançament de les contractacions ve de la combinació de dos programes del Pla Integral d’Ocupació i Formació de la Generalitat: Avalem Experiència (dirigit a millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades de 30 o més anys) i el Pla ECOVID 2020 (dirigit a les persones desocupades com a conseqüència de la conjuntura provocada per la pandèmia).

A l’hora de fer la pre-selecció, l’Espai Labora-SERVEF de Calp donarà prioritat a aquelles persones inscrites com a demandants d’ocupació que reunisquen les següents característiques:

  • Persones inscrites per haver perdut el treball a partir del 14/03/2020.
  • Preferiblement, persones no beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació.
  • Preferència a les persones que consten al Labora com a empadronades a Altea.
  • Requisit imprescindible: estar inscrites en les ocupacions que sol·licitarà l’Ajuntament d’Altea (segons llistat d’ocupacions i perfils detallats més avall).
  • No s’inclouran aquelles persones que no hagen tingut una ocupació anterior.

Segons apunta la regidora de Foment d’Ocupació, Mari Laviós,  “l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament d’Altea va sol·licitar a principis de setembre participar en este Programa de la Generalitat i se’ns ha concedit una important aportació econòmica de 177.284,34€. És tracta d’un programa que ve definit en tots els seus aspectes per Labora-SERVEF,  i des de l’Ajuntament d’Altea ens hem d’adaptar als requisits i instruccions establerts per la normativa reguladora”.

La edil continuava explicant que “les persones que començaran a treballar gràcies al Programa ECOVID 2020 assumiran funcions i tasques relacionades amb la conjuntura derivada per la Covid-19, havent de desenvolupar actuacions específicament dirigides a la prevenció i contenció de la pandèmia i també a pal·liar o mitigar els efectes de la COVID-19 en l’àmbit d’Altea. Encara que això deixa fora a la joventut, les persones menors de 30 anys inscrites com a demandants d’ocupació i que formen part del Sistema Nacional de Garantia Juvenil també tindran la seua oportunitat. Anunciem que per a este tram d’edat hem sol·licitat una ajuda al Programa EMPUJU 2020 i esperem comptar amb finançament per a fer contractacions de personal dirigides a este important col·lectiu. Seguirem informant al respecte perquè estem a l’espera de la notificació de la Conselleria”.

Les persones contractades pel programa ECOVID2020 començaran a treballar abans de la finalització de 2020, durant un període de sis mesos i prestaran el seu treball en diferents departaments i àrees del Consistori.

Les ofertes d’ocupació adscrites a este programa són les següents:

Cinc conserges per a espais públics, edificis i instal·lacions municipals, amb el codi d’ocupació 58331022 per a fer funcions polivalents. Dos conserges per a instal·lacions esportives, amb el codi d’ocupació 58331022 per a fer funcions polivalents i oficis múltiples. Sis auxiliars administratius/ves, amb el codi d’ocupació 430910290, per a recolzar la gestió administrativa de departaments municipals que han experimentat un augment de la càrrega de treball afegida per les circumstàncies de la pandèmia. Un Tècnic/a informàtic/a en operacions de sistemes informàtics, amb el codi d’ocupació 38111011, per a fer assessorament a la generació i primera instal·lació de signatura digital, cursos d’alfabetització digital, assessorament personalitzat i guia en l’aproximació a l’ús de ferramentes informàtiques. Un Tècnic/a en prevenció de riscs preferiblement amb titulació de grau i que estiga en possessió de la titulació de nivell mitjà o superior en Prevenció de Riscs Laborals.

Les persones que complisquen este perfil hauran de contactar al 965 842 853 per a formalitzar la seua candidatura. Per tenir possibilitat d’eixir com a pre-seleccionades, les persones desocupades hauran de ser demandants de les ocupacions enumerades i, en el seu cas, disposar de la titulació o perfils professionals relacionats, per tal de poder-ho acreditar davant del Labora-SERVEF de Calp.

La inscripció en l’ocupació específica podrà realitzar-se fins el 9 de novembre, sempre que es reuneixen els requisits i/o titulació necessaris per exercir l’ocupació corresponent. Podreu comprovar al correcta inscripció accedint a l’enllaç següent i revisant el vostre currículum en Labora https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=ca. A més d’un enllaç al tutorial que mostra com fer-ho ací https://www.youtube.com/watch?v=eMIKJWDoEoM.

Al no oferir-se en l’actualitat el servei presencial a l’oficina Labora de Calp, totes aquelles persones interessades que necessiten resoldre algun dubte, podran telefonar al 965 842 853 (Centraleta Casa de Cultura) i preguntar per Foment d’Ocupació (AEDL) o demanar cita prèvia per a atenció presencial a la 2ª planta de la Casa de Cultura.

Desprès del 9 de novembre, des de l’oficina Labora de Calp, es remetrà a l’Ajuntament 3 persones pre-seleccionades per cada lloc de treball sol·licitat, a les qui se’ls comunicarà que han estat pre-seleccionades i se’ls demanarà que aporten la documentació necessària per dur a terme el procediment de selecció establert per Labora.

L’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local d’Altea contactarà amb les persones pre-seleccionades i els facilitarà les instruccions i documentació necessària per continuar el procés selectiu d’acord amb les instruccions del Labora-SERVEF.

Pin It on Pinterest