Select Page

La regidora d’Educació, Vicenta Pérez, ha anunciat que a partir de hui ja es poden sol·licitar les ajudes per a l’assistència de xiquets i xiquetes menors de 3 anys a guarderies d’Altea durant part del curs 2019-2020.

Vicenta Pérez ha declarat que “l’objecte de la present convocatòria és el d’ajudar a sufragar les despeses de famílies empadronades a Altea per l’assistència dels seus fills i filles menors de 3 anys a una guarderia del municipi, fins al mes de setembre de l’any en què s’incorporen al cicle d’educació infantil de 3 anys”.

Les subvencions seran aplicables per l’assistència a guarderia durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2019 i des de l’1 de gener al 30 de setembre de 2020. L’import de l’ajuda es calcularà tenint en compte el nombre de mesos complets en els quals concorren els requisits necessaris.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 24 de setembre fins al 23 d’octubre de 2020, tots dos inclusivament, i s’hauran de presentar en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Altea.

Les bases de la convocatòria, sol·licitud i documentació relativa a l’ajuda es poden consultar en el web de l’Ajuntament d’Altea i en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Pin It on Pinterest