Select Page

El regidor de Recursos Humans, Rafael Ramón Mompó, ha anunciat que “el termini per a la presentació d’instàncies, per a cobrir la plaça de conserge és de 20 dies hàbils, comptats a partir de hui. A més, es constituirà una borsa de treball de subalterns”.

El model d’instància es facilitarà tant en les dependències del Departament de Personal, com en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i a través del següent enllaç.

Tal com ha explicat l’edil, “esta plaça es va aprovar en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2017 i la convocatòria cobrirà la vacant en la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament enquadrada en l’escala d’Administració General, grup AP, subescala Subalterna, mitjançant el sistema de concurs oposició, en torn lliure”.

Mompó ha explicat que “les persones que hagen aprovat l’examen però no entren a ocupar la plaça, es quedaran en la borsa d’ocupació, amb la possibilitat d’ocupar futures places conforme es vagen quedant lliures”. Finalment, ha animat a tots els interessats a presentar-se i ha apuntat que “a la web d’Altea, es podrà trobar un índex del temari”.

Les bases de la convocatòria es poden consultar a la web de l’Ajuntament d’Altea, on es detallen les característiques del lloc de treball.

Convocatòria a places de Policia Local

D’altra banda, en relació a les places de Policia Local que es van convocar al març d’este any, Mompó ha explicat que “a causa de l’estat d’alarma, la convocatòria es va paralitzar. De les 7 places d’agent de la Policia Local, 4 són per torn lliure i 3 per torn de mobilitat. Actualment estem buscant un lloc on poder dur a terme l’examen per a les 680 persones que s’han presentat”.

Pin It on Pinterest