Select Page

EL regidor de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Altea, Rafael R. Mompó ha informat sobre una modificació en les bases de la convocatòria per cobrir 7 places d’agent de la Policia Local, 4 per torn lliure i 3 pel torn de mobilitat. Un canvi en les bases que obri un nou període dels temps en esta convocatòria a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Com explica el regidor, “esta convocatòria cobrirà les vacants a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament enquadrades en l’Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Policia Local i els seus Auxiliars, dotades amb el sou corresponent al Grup C1”.

Les bases de la convocatòria es poden consultar al web de l’Ajuntament d’Altea, www.altea.es

Termini i presentació d’instàncies

S’obri el termini per a la presentació d’instàncies de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. El model d’instància es facilitarà tant a les dependències del Departament de Personal com a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i a través de la pàgina web de l’Ajuntament:

Processos Selecció Personal

Segons dades aportades per l’edil, les inscripcions realitzades en la primera convocatòria de les bases seran vàlides.

Pin It on Pinterest