Select Page

La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament d’Altea, regida per Miguel de la Hoz, transmet al sector comercial i artesà que la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball acaba de publicar en el DOGV les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19.

Com explica l’edil, es consideren subvencionables les despeses corrents realitzades pels sectors comercials i artesans en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessaris per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l’impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia.

Així mateix, també es consideraran subvencionables les inversions relacionades amb la Covid-19, realitzades en equipació destinades a l’adaptació o transformació dels punts de venda per aconseguir la prevenció i protecció de comerciants i clients d’acord amb les normes de seguretat dictades per la autoritat competent i l’adaptació dels establiments a la venda a distància.

Podran ser beneficiàries les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, que no siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, ni societats civils, ni comunitats de béns, ni qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

L’import de les ajudes varia segons siguen establiments comercials minoristes exceptuats de la suspensió de l’obertura al públic per l’article 10 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març o no exceptuats, ja que es subvenciona el 50 o el 75% segons sectors comercials.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 9.00h del dia 15 de juny fins a les 12.00 h. del 31 de juliol de 2020 i serà telemàtica amb signatura digital. Per a qualsevol consulta poden telefonar a les oficines de Comerç i Ocupació de l’Ajuntament d’Altea.

Les bases completes es poden trobar a http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/08/pdf/2020_4152.pdf

Pin It on Pinterest