Select Page

El capítol IV de l’Ordre SND /399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, que s’estableix després de la declaració de l’estat d’alarma per a la transició cap a una nova normalitat, inclou les condicions per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració.

Concretament en l’article 16 s’indiquen les mesures d’higiene i / o prevenció en la prestació de servei en terrasses.

En la prestació de servei a les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració s’han de portar a terme les següents mesures d’higiene i / o prevenció:

• Neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un altre.

• En les tasques de neteja es prestarà especial atenció a les zones de ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com poms de portes, taules, mobles, passamans, terres, telèfons, penjadors i altres elements de similars característiques, d’acord amb les següents pautes:

a) S’utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben al mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l’ús d’este producte es respectaran les indicacions de l’etiqueta.

b) Després de cada neteja, els materials i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment al rentat de mans.

c) Es prioritzarà la utilització de jocs de taula d’un sol ús. En el cas que això no fos possible, cal evitar l’ús de la mateixa estovalla o estalvi de mesa amb diferents clients, optant per materials i solucions que faciliten el seu canvi entre serveis i el seu rentat mecànic en cicles de rentat entre 60 i 90 graus centígrads.

d) S’ha d’evitar l’ús de cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.

e) S’eliminaran productes d’autoservei com tovallons, palilleros, setrilleres, setrills, i altres estres similars, prioritzant monodosi d’un sol ús o el seu servei a altres formats a petició de client.

A més, entre els principis a tenir en compte a l’hora de plantejar l’aixecament de les mesures de desconfinamiento emesos per l’Organització Mundial de la Salut, mereix especial atenció la necessitat de minimitzar els riscos en llocs amb alt potencial de contagi com a llocs tancats i llocs públics on es produeix una granda concentració de persones i que s’assegure el compromís del conjunt de la població en l’aplicació de les mesures adoptades a fi de continuar protegint els drets a la vida, a la integritat física i a la salut de les persones. En este punt l’OMS prohibeix la utilització de Caximbes per l’ús comú que se’n fa de les mateixes.

Pin It on Pinterest