Select Page

Educació informa a les famílies alteanes a través d’una carta sobre el procediment d’admissió que es farà de forma electrònica.

La regidoria d’Educació ha iniciat l’enviament de cartes informatives a les famílies d’Altea amb fills i filles en edat escolar per tal que puguen preparar l’admissió de l’alumnat als centres públics de la localitat de cara a l’inici del pròxim curs escolar 2020-2021.

Com ja va avançar la regidora de l’àrea, Vicenta Pérez, ‘’davant la situació excepcional causada per la COVID-19, des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports s’han adaptat els mecanismes necessaris per a la preparació i posada en marxa del pròxim curs escolar. El passat 19 de maig es publicava al DOCV (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana) la Resolució del conseller d’Educació per la quan s’indiquen estes pautes a seguir en el procediment d’admissió de l’alumnat als centres públics docents de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’educació infantil, primària, ESO i batxillerat’’.

Vicenta Pérez destacava que el procediment d’admissió ‘’és important per a les famílies que matriculen als seus fills i filles per primera vegada, en primer cicle d’educació infantil i en infantil de 3 anys’’. En este cas, els destinataris del procés d’admissió seran els xiquets i xiquetes nascuts en 2020, 2019 i 2018, de nova escolarització. Així com els nascuts en 2017 que sol·liciten matricular-se en infantil de 3 anys en els CEIP del municipi. La regidora ha recordat que Altea disposa de ‘’l’Escola Infantil de primer cicle Mini-Món que acull alumnat de 0 a 3 anys i el CEIP Blanquinal disposa d’una aula d’infantil de 2 anys’’.

‘’Amb esta carta informativa, -explicava Pérez-, volem ajudar les mares i pares amb el procés d’admissió, destacant els aspectes més rellevants com la tramitació telemàtica del mateix, que tindrà lloc del 8 al 16 de juny, en infantil i primària, amb una clau d’admissió’’. En la resta d’etapes serà del 17 al 25 de juny.

La conselleria d’Educació ha creat l’espai web “telematricula.es” (https://portal.edu.gva.es/telematricula/) per formalitzar l’admissió escolar telemàtica per al pròxim curs 2020-2021. Cada família haurà d’entrar en este web i el primer pas serà generar una clau d’admissió per a cada fill o filla que es vol matricular. Amb esta clau d’admissió es podrà accedir al formulari electrònic a l’efecte d’emplenar la sol·licitud corresponent.

En la carta informativa que la regidoria ha enviat a les famílies també s’explica que es substitueix l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en el moment de formular la sol·licitud, per una declaració responsable, sense perjudici de la seua posterior acreditació i comprovació en el moment en què la situació sanitària ho permeta.

Així mateix, Vicenta Pérez ha assenyalat que les persones que no tenen DNI/NIE o les que no tenen accés a mitjans electrònics podran fer el procediment d’admissió de manera presencial als centres educatius on volen sol·licitar plaça com a primera opció en les mateixes dates en què està determinat el procediment telemàtic, és a dir, del 8 al 16 de juny. A partir del 8 de juny podran telefonar per demanar cita prèvia.

Per tal de conèixer els resultats, s’habilitarà en el web de la conselleria d’Educació l’apartat ‘’admissió alumnat’’, un sistema individualitzat de consulta del resultat del procediment i puntuació obtinguda. La publicació de llistats provisionals i definitius estarà a disposició dels interessats, si les circumstàncies ho permeten, en els taulons d’anuncis dels centres educatius, i en tot cas, a través de les direccions dels mateixos. Les llistes provisionals es publicaran l’1 de juliol; les reclamacions es podran realitzar davant la direcció dels centres de l’1 al 3 de juliol i la publicació definitiva de les llistes d’admesos serà el 10 de juliol.

Finalment, Vicenta Pérez, informava que la matrícula tindrà lloc del 13 al 29 de juliol.

 

 

 

Pin It on Pinterest