Select Page

Encarrilant la part final d’un atípic curs escolar per la situació sanitària, el Conservatori d’Altea planifica com es realitzaran els tràmits administratius per a este final de curs i l’inici del 2020/21. Des del centre educatiu s’ha elaborat, seguint les directrius publicades per la Conselleria d’Educació, el calendari de matriculació per a l’alumnat que continuarà els seus estudis en el citat centre el pròxim curs acadèmic; així com, les dates i procediments a seguir per a l’accés del nou alumnat tant per als Ensenyaments Elementals com per als Ensenyaments Professionals. Així ho ha donat a conèixer la regidora de Cultura, Aurora Serrat.

Davant l’actual situació sanitària i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, la intenció és realitzar per vies telemàtiques tots els procediments possibles: matrícules, inscripcions, sol·licituds de certificats, entre altres. Ha explicat l’edil.

Com ha indicat Serrat, les proves d’accés als diferents estudis que s’imparteixen en el Conservatori seran presencials. A principis del mes de juliol tindran lloc les corresponents a les EE. Professionals i a principis de setembre les de EE. Elementals, tal com ha establert la Conselleria d’Educació.

Les principals dates a tindre en compte són:
– Matrícula Alumnes Oficials (alumnes ja matriculats en el curs 2019-20): del 22 al 26 de juny
– Prova d’accés Ensenyaments Professionals
• 2 de juliol a les 9:30h vent fusta
• 2 de juliol a les 17:00h piano i corda
• 3 de juliol a les 9:30h percussió́ i vent metall
– Prova d’accés Ensenyaments Elementals: 4 de setembre a les 18:00h
Per a més informació:
http://alteaconservatori.blogspot.com/2020/05/calendari-fi-de-curs-i-proves-acces.html

Pin It on Pinterest