Select Page

La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament d’Altea informa a tota la ciutadania sobre les mesures que han de seguir els locals comercials minoristes i les terrasses dels establiments d’hostaleria en la seua reobertura durant la Fase 1 de la desescalada, en la qual ens trobem des de l’11 de maig, a tenor del publicat al BOE de 9 de maig de 2020.

Com assenyala l’edil responsable de Comerç, Miguel De la Hoz, ‘’des d’esta regidoria confiem en la responsabilitat i el bon comportament de tots els comerciants, empresaris i clients per al compliment d’estes normes i la cura de la salut de totes i tots’’.

Condicions per a la reobertura al públic de comerços minoristes

Es pot procedir a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals que hagueren suspès l’activitat després de la declaració de l’estat d’alarma en virtut del que disposa l’article 10.1 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, sempre que tinguen una superfície útil d’exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats.

– Es reduirà al 30% l’aforament total en els locals comercials

– Els establiments i locals hauran d’exposar al públic l’aforament màxim de cada local.

– En qualsevol cas, s’haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients.

– Que s’establisca un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

– Podran procedir a la seua reobertura al públic, mitjançant la utilització de la cita prèvia, els concessionaris d’automoció, les estacions d’inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria i vivers de plantes, siga com siga la seua superfície útil d’exposició i venda.

– La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d’atenció a client serà, d’almenys, un metre quan es compte amb elements de protecció o barrera, o d’aproximadament dos metres sense estos elements.

– Els establiments i locals que obrin al públic realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions.

– Es revisarà, com a mínim una vegada al dia, el funcionament i la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta dels lavabos en els establiments i locals comercials minoristes.

– No s’utilitzaran els lavabos dels establiments comercials per part dels clients, excepte en cas que resulte estrictament necessari.

– El temps de permanència en els establiments i locals serà l’estrictament necessari perquè els clients puguen realitzar les seues compres.

– Els establiments i locals han de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants.

– No es podrà posar a disposició dels clients productes de prova no destinats a la venda.

– En els establiments del sector comercial tèxtil, i d’arranjaments de roba i similars, els emprovadors s’han d’utilitzar per una única persona. Després del seu ús es netejaran i desinfectaran.

– En cas que un client es prove una peça que posteriorment no adquirisca, el titular de l’establiment implementarà mesures perquè la peça siga higienitzada abans que siga facilitada als altres clients. Esta mesura serà també aplicable a les devolucions de peces que realitzen els clients.

Condicions per a la reobertura al públic de les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració

Es pot procedir a la reobertura al públic de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració limitant-se al 50% de les taules.

– En tot cas, s’ha d’assegurar que es manté la deguda distància física, d’almenys, dos metres entre les taules o, si s’escau, agrupacions de taules.

– Es consideren terrasses a l’aire lliure tot espai no cobert o tot espai que estant cobert estiga envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

– L’ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació de taules. La taula o agrupació de taules que s’utilitzen per a este fi, hauran de ser acords al nombre de persones, permetent que es respecte la distància mínima de seguretat interpersonal.

– Es realitzarà la neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un altre.

– Es prioritzarà la utilització de jocs de taula d’un sol ús. En el cas que això no fora possible, cal evitar l’ús de les mateixes estovalles o salva estovalles amb diferents clients, optant per materials i solucions que faciliten el seu canvi entre serveis i el seu rentat mecànic en cicles de rentat entre 60 i 90 graus centígrads.

– S’ha de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants.

– S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.

– Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o estovalles, entre d’altres, s’emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fora possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.

– S’eliminaran productes d’autoservei com tovallons, palilleros, setrilleres, setrills, i altres estris similars, prioritzant monodosi d’un sol ús o el seu servei a altres formats a petició de client

– L’ús dels lavabos estarà permès per clients, visitants o usuaris, i la seua ocupació màxima serà d’una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguen necessitar assistència, en este cas també es permetrà la utilització per l’acompanyant. S’ha de procedir a la neteja i desinfecció dels esmentats lavabos, com a mínim, sis vegades al dia.

Consulta les preguntes i respostes més freqüents sobre comerç (FAQ)

 

Pin It on Pinterest