Select Page

D’acord amb les actuals circumstàncies de confinament provocades per la crisi del COVID-19, l’Ajuntament d’Altea ha reprès l’activitat del seu òrgan de gestió més important, el Ple. Això sí, ho ha fet de forma telemàtica com exigeix ​​el moment.

El ple transcorregut amb normalitat, gairebé sense incidències tècniques, ha aprovat en el punt 1 l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, celebrada abans de l’Estat d’Alarma i corresponent al Ple del mes de febrer; en el seu punt 2 ha quedat aprovada una modificació de crèdit de 31.000€, el muntant anirà destinat a sufragar part de les obres del camí de l’Algar.

En el punt 3 quedava rebutjada una moció de Ciudadanos en la qual sol·licitava mesures relacionades amb autònoms, concretament mutualistes.

En el punt 4 quedava aprovada una esmena a la totalitat presentada per l’equip de govern Compromís-PSOE a una moció del grup municipal Popular en què sol·licitava la reducció dels sous dels regidors durant l’Estat d’Alarma fins al que marca el sou mínim interprofessional. Davant d’aquesta proposta, que des del Govern s’ha qualificat com “oportunista”, aquest ha presentat una esmena a la totalitat en la qual es recull la donació a causes socials de la part variable que percep cada un dels grups municipals pel nombre de regidors amb què compta. Esmena que ha eixit endavant amb els vots favorables de Compromís i PSOE i l’abstenció d’Altea amb Trellat i Ciutadans.

El punt 5, una moció d’Altea amb Trellat en què demanava la formació d’una taula de treball per a la reactivació econòmica d’Altea, no eixia endavant ja que no ha comptat amb els suports necessaris. L’Equip de Govern ha justificat el seu vot en contra al·ludint a l’existència de diferents consells municipals que en les seues funcions ja tenen les d’analitzar la situació i proposar mesures, tal com el Consell Municipal de Comerç i Turisme.

Finalitzats els punts de l’Ordre del Dia, també quedava aprovada una moció de l’Equip de Govern presentada per urgència per expressar el seu suport al sistema sanitari públic i als seus sanitaris.

Pin It on Pinterest