Select Page

Estes ajudes, de 7,5 milions d’euros, van destinades a famílies vulnerables i tenen per objecte minimitzar l’impacte econòmic del COVID-19

L’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, dóna a conèixer el nou decret del Consell que regula les bases per a la concessió d’ajudes al lloguer per a persones arrendatàries d’habitatge habitual que, com a conseqüència de la pandèmia del COVID-19, tinguen problemes transitoris per atendre el pagament parcial o total del lloguer i es troben en situació de vulnerabilitat.

Jaume Llinares ha indicat que “la situació d’emergència de salut pública ha fet que s’estiguen adoptant diverses mesures urgents de suport als ciutadans i en concret, estes ajudes al lloguer per a famílies vulnerables són una més de les que s’estan establint en els últims dies”. La dotació d’estes ajudes ascendeix a un import de 7,5 milions d’euros que podrà ser ampliat amb fons procedents de l’Estat o la Unió Europea.

L’alcalde d’Altea ha explicat que “la quantia de l’ajuda podrà arribar a ser del 100% del ‘lloguer que conste en el contracte fins a un màxim de 650€ al mes i per un període màxim de 6 mesos, podent incloure com a primera mensualitat la corresponent al mes d’abril “.

Este programa inclou la concessió d’ajudes per fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament que les entitats bancàries hagen ofert a les persones sol·licitants que es troben en situació de vulnerabilitat social i econòmica a conseqüència del COVID-19, amb posterioritat al 15 de març.

Entre els supòsits de vulnerabilitat hi ha el que la persona que estiga obligada a pagar la renda pase a estar en situació d’atur per un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació, ERTO, o en el cas de ser empresari haja reduït la seua jornada i perdut substancialment les seues ingressos. En el cas que siga una persona amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, així com en el cas de malaltia greu que incapacite la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral, el límit previst serà de cinc vegades l’IPREM.

Llinares ha comentat que ” la concessió d’ajudes prioritzarà en funció del grau de vulnerabilitat de les persones beneficiàries, fins esgotar-se el import global”. I apunta que, “en el cas d’esgotar la quantia i existir persones beneficiàries amb el mateix grau de vulnerabilitat, tindran prioritat les dones o persones de més edat”.

Més informació al DOGV núm 8803 de 2020.05.04, http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3168&L=1

Pin It on Pinterest