Select Page

La corporació alteana centra els seus esforços en assegurar un estatus econòmic digne per a les famílies que han vist minvar els seus ingressos de manera crítica per la crisi del coronavirus. I entén que este tipus d’intervencions, a més de prioritàries, són inajornables.

Les mesures adoptades en esta primera intervenció consistiran en:

 – Un primer bloc que suposa l’increment de la dotació del pressupost de Serveis Socials en 300.000 €.

 – Un segon bloc amb mesures que afecten a la recaptació de les taxes per Ocupació de la Via Pública, Venda no sedentària (mercadet) i Conservatori Municipal. El cobrament d’estes taxes queda suspès i es procedirà d’ofici a la devolució dels imports cobrats per anticipat. Una vegada es reprenga l’activitat comercial, es ponderarà una liquidació proporcional al temps efectiu d’ocupació. La minva d’ingressos prevista està valorada en 360.000     €.

Per tant, el cost de les mesures contingudes en este primer paquet està estimat en 660.000 €. Les previsions realitzades es basen en un horitzó temporal de tres mesos, pel que fa a les ajudes de Serveis Socials; i de sis mesos d’inactivitat, pel que fa a les taxes. En funció de com evolucione la situació, es deixa oberta la porta a una nova intervenció que reculla els ajustos necessaris.

L’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, explicava que ‘’tenim la responsabilitat d’administrar uns recursos que tenen els seus límits i la durada d’esta situació és encara una incògnita. El que no podem fer, de cap manera, és crear falses expectatives anunciant mesures sense estar segurs de la seua viabilitat, de la seua legalitat o, el que més ens preocupa, de la seua rellevància. No es tracta únicament de repartir amb criteris més o menys acceptables, sinó que l’ajuda que es preste siga realment útil per a qui la reba’’.

Llinares posava l’accent a destacar que ‘’la nostra prioritat absoluta són les persones i les famílies. Les administracions públiques supramunicipals han adquirit el compromís i la responsabilitat d’ajudar al teixit empresarial. Per la nostra part, farem un seguiment de com es van materialitzant estes ajudes en el nostre municipi i col·laborarem amb estes altres administracions en la mesura de les nostres possibilitats. A més a més, som conscients del paper que ens espera com els principals dinamitzadors de la reactivació econòmica post-virus. I hem d’assegurar-nos de disposar dels recursos suficients per exercir este paper’’.

Pin It on Pinterest