Select Page

Altea ha estat en contacte amb Subdelegació del Govern per complir una sèrie de condicions per accedir-hi als horts

El regidor d’Agricultura i Medi Ambient, Jose Orozco, ha anunciat hui que l’Ajuntament d’Altea podrà autoritzar, de forma excepcional, l’accés als Horts Urbans, estant vigent l’actual decret de l’estat d’alarma, al considerar-se com activitat d’autoconsum i de primera necessitat. Cal recordar que, fins ara i durant el període de confinament, els usuaris d’estos horts no hi podien treballar en els mateixos al considerar-se una activitat d’oci i no d’autoconsum.

El regidor ha explicat que l’Ajuntament d’Altea, amb el seu alcalde, Jaume Llinares, al capdavant, ha mantingut converses amb la Subdelegació del Govern per valorar la possibilitat d’obrir els horts urbans als seus usuaris, i també amb Guàrdia Civil i Policia Local ‘’que han donat el seu consentiment al  ajustar-nos a la llei’’, indicava Orozco.

‘’Per a l’Ajuntament d’Altea, -assenyalava el regidor-, era prioritari que es pogueren obrir els horts urbans, de forma excepcional, als seus usuaris, per vàries raons. En primer lloc, per ser justos amb el treball de conreu que es porta a terme en estes parcel·les per part dels usuaris; i també perquè no té sentit permetre comprar al supermercat hortalisses i verdures, i no poder recollir-les i abastir-se de la tasca d’autoconsum que es fa als horts’’.

Fins ara, esta situació no era possible, perquè no es considerava una activitat d’autoconsum de primera necessitat. ‘’Per esta raó, hem estat en contacte amb Subdelegació i hem redactat un informe jurídic que recolza que l’activitat portada a terme als horts és d’ús exclusiu per l’autoconsum, i es pot autoritzar els usuaris per anar-hi, de manera excepcional, sempre i quan l’explotació es trobe pròxima al domicili i es complisquen una sèrie de condicions’’, apuntava Orozco. 

Cal recordar que tots els horts urbans es troben situats dins del nucli urbà de la població. Per tant, el desplaçament per accedir és mínim i la gestió dels mateixos és de titularitat municipal, amb assignació individualitzada de parcel·les a usuaris.

En este sentit, l’Ajuntament ha establert unes condiciones de control d’accés als horts durant l’estat d’alarma i es compromet a exigir i fer-les complir.

Condicions d’accés als Horts Urbans d’Altea durant l’estat d’alarma:

  1. Podrà accedir als Horts Urbans d’Altea una sola persona per parcel·la i amb una estància màxima de 2 hores setmanals en torns d’un hora en dies diferents.
  2. Per a accedir, cal contactar amb la regidoria de Medi Ambient al telèfon 96 584 13 00, extensió 1320, ó als correus amaltea@cv.gva.es amb qui es reservarà dia i hora d’accés.
  3. L’accés a l’hort serà possible sempre i quan la presència estiga justificada per a fer feines estrictament de collita o manteniment mínim d’aliments de primera necessitat per autoconsum.
  4. S’haurà de mantindre una distància de seguretat mínima, d’almenys, dos metres amb les altres persones.
  5. L’aforament màxim dels horts queda limitat a 5 persones de manera simultània, per tal de garantir la seguretat.
  6. Cada usuari haurà de portar guants i mascareta durant tota la seua estància a l’hort.
  7. Per a poder transitar d’anada i tornada als horts, cal portar l’acreditació de la titularitat de la parcel·la. 
  8. En cas de requeriment, la policia comprovarà que el titular té autorització per accedir eixe dia i hora als horts mitjançant telefonada al departament de Medi Ambient.

Pin It on Pinterest