Select Page

Resoltes les al·legacions pel Ple, la UTE TYOSA-Aigües de València assumeix temporalment la prestació.

 Amb els vots a favor de l’equip de govern, Compromís-PSOE, i l’abstenció de el grup municipal Popular han quedat resoltes les al·legacions presentades pels interessats en el procés d’extinció de la prestació de servei d’aigua potable a Mascarat i la Mallá. Tant Ciutadans com Altea amb Trellat s’han absentat de Ple per tenir els seus representants relació directa amb les empreses afectades.

Com ha explicat l’edil de Cicle Hídric, Diego Zaragozí, “l’expedient de recuperació del servei d’aigua potable en els àmbits dels plans parcials de Mascarat i la Mallà es remunta a 2015. Un expedient complex que hui ha tancat el procés d’assumpció del servei d’aigües i sanejament per part de l’Ajuntament i que es va iniciar a causa de les greus deficiències en la prestació de servei per part d’Aigües Potables de Bèrnia SL”.

De les 10 al·legacions presentades, 8 han estat desestimades, les presentades conjuntament per Port Esportiu Luís Campomanes i APOBERSA i les de Serveis Integrals de Gestió Empresarial Levantina. Les estimades són les dues restants, presentades per l’Entitat Urbanística de Conservació la Mallà i la presentada per la concessionària municipal Aigües d’Altea.

Arribat aquest punt, la mercantil Aigües Potables de Bèrnia, S. L; així com en el que puga afectar a Port Esportiu Luís Campomanes S.A. i Serveis Integrals de Gestió Empresarial Levantina tenen un termini de 10 dies per a realitzar el lliurament dels elements afectes als serveis d’aigua i clavegueram en els àmbits indicats, amb l’objecte de que es garantisca la continuïtat i prestació del serveis. En el cas d’incompliment, l’Ajuntament procedirà a la confiscació dels béns afectats als serveis.

El Ple aprova de la mateixa manera adscriure temporalment els serveis a la concessionària municipal per garantir la continuïtat d’estos serveis i realitzar els estudis i mesures de xoc per verificar els problemes concrets de la xarxa i la presa de dades necessàries per poder elaborar el projecte per al restabliment de la xarxa, de la seua funcionalitat i reduir les pèrdues que pateixen.

Pin It on Pinterest