Select Page

L’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, rebia ahir al coordinador de Projectes Europeus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Gonzalo Albir. També hi van estar presents a l’encontre de treball la regidora de Projectes Europeus, Maria A. Laviós, i la tècnica de l’àrea, Paloma Verdú.

Com explicava Laviós: ‘’des de la FVMP s’han interessat i han volgut conèixer de primera mà l’Oficina de Projectes Europeus d’Altea. La idea és crear sinèrgies entre les dos administracions per poder treballar conjuntament en qüestió de projectes europeus. I així poder crear nexes d’unió i una transversalitat que repercutisca en el nostre municipi a través de finançament de fons europeus, mobilitat i beques’’.

EuroAltea. Oficina de Projectes Europeus d’Altea

L’àmbit dels programes europeus és realment extens i heterogeni. Per a poder assessorar en esta complexa matèria a la resta d’àrees municipals, a les empresas alteanes, als joves i a la ciutadania del municipi en general, es va crear a març de 2017, l’Oficina de Projectes Europeus (OPE) d’Altea, amb la fi d’orientar i assessorar en la captació de finançament europeu.

L’objectiu que es persegueix és estimular i motivar la participació d’Altea (a nivell institucional, empresarial, ciutadania, etc) en les diverses activitats finançades per la Unió Europea.

L’Ajuntament d’Altea realitza una aposta decidida per la OPE com a element dinamitzador que facilite el coneixement i la participació en projectes europeus.

Seguint les directrius marcades des d’Europa, Altea ha de promoure la gestió automàtica i eficient de les infraestructures i els servicis urbans, així com la reducció de les despeses públiques i la millora de la qualitat dels servicis, aconseguint d’esta manera atraure l’activitat econòmica i generant progrés.

Es pretén desenvolupar en este municipi un espai innovador que fomente el talent, les oportunitats i la qualitat de vida en l’entorn urbà.

Pin It on Pinterest