Select Page

El plenari de l’Ajuntament d’Altea ha aprovat este matí el pressupost municipal per a l’any 2020 amb els vots favorables dels grups de l’equip de govern, Compromís i PSPV-PSOE; l’abstenció de Ciudadanos i Altea amb Trellat, i el vot en contra del PP.

Com ha assenyalat la regidora d’Hisenda, Xelo Gonzàlez, el pressupost per a l’exercici 2020 ‘’presenta una previsió d’ingressos de 28.708.214,17 euros i despeses per 28.698.511,64 euros. Per tant, un superàvit molt ajustat de 9.702,53 euros’’. La regidora ha comentat els principals factors que marquen este pressupost, ‘’que s’ha elaborat pensant en cobrir les necessitats d’alteans i alteanes i que puguen ser millorades’’.

‘’En primer lloc, cal assenyalar que estem sotmesos a un Pla Econòmic Financer que afecta també a l’exercici 2020. Este Pla és la conseqüència de l’incompliment de l’estabilitat pressupostària en 2018. L’incompliment va ser provocat pel pagament  (per la devolució d’ingressos indeguts) de 6,6 milions d’Euros pel PAI del Riu Algar’’, explicava Gonzàlez.

En este sentit, la regidora feia referència a un informe del interventor municipal, ‘’mentre estiguem sota la vigència del Pla no ens podem botar la regla de despesa baix cap concepte. No podem gastar més del permès respecte a l’any passat, ni tenint, com és el cas, capacitat sobrada per a fer-ho’’.

Segons Gonzàlez, esta qüestió enllaça amb el segon factor que marca el pressupost: el  finançament del Front Litoral. ‘’Hem pressupostat una partida d’1.239.301,90 euros, que és la aportació municipal inicial al conveni amb el Ministeri per a estes obres. Com no podem traspassar el límit de gasto al estar limitats pel Pla Econòmic Financer fins al 2021, no és possible recórrer a la nostra capacitat d’endeutament, perquè la disposició d’un préstec ens portaria a superar eixe límit. En conseqüència, hem hagut d’assignar la major part dels nostres recursos inversors al projecte del Front Litoral’’.

Per a la titular d’Hisenda, ‘’és una decisió coherent perquè el del Front Litoral és un projecte que considerem prioritari. El pressupost de 2021 estarà lliure d’estes restriccions i tindrem una capacitat de maniobra molt més ampla per a finançar les següents fases’’.

Gonzàlez també ha fet referència a l’efecte de l’alliberament de l’AP-7 en el pressupost. ‘’És un fet que considerem imprescindible per assolir un desenvolupament més racional i sostenible del nostre poble. L’impacte econòmic immediat ja és conegut: deixarem d’ingressar uns 250.000 euros que aportava via impostos la concessionària. Este minvament d’ingressos es pot considerar, sense dubte, com una inversió de futur.  L’increment de l’IBI (que passa del 0,49% al 0,50%) està calculat estrictament per a compensar-lo’’.

Xelo González ha volgut destacar també l’increment en la partida dels Pressupostos Participatius, que passarà a ser de 120.000 euros.

Pressupost 2020 Ajuntament d’Altea. Magnituds més significatives

Per la part dels ingressos s’incrementa respecte a 2019 en 308.000 euros. L’increment del tipus del IBI en un 2,65% (passa del 0,49 al 0,503) està calculat per a compensar la quantitat que es deixarà de rebre per l’alliberament de l’autopista.

Pel que fa a les despeses, les del personal tenen una consignació de 9.210.537,54 euros. S’incrementen en 889.000 euros, un 10,68 % respecte a 2019. ‘’Els increments retributius dels empleats públics respecte a 2019 venen establerts en la seua major part per disposicions normatives. El capítol de personal representa el 32,09 % de l’Estat de Despeses’’.

Quant a les inversions, este pressupost de 2020 requereix fer una lectura conjunta dels Capítols VI y VII, perquè el major esforç inversor es comptabilitza com a transferència al Ministeri en el Capítol VII. ‘’La quantitat pressupostada per afrontar la primera aportació del municipi al projecte de Front Litoral és de 1.239.301,90 euros. Absorbeix la pràctica totalitat de la nostra capacitat per a finançar inversions amb ingressos no afectats’’, ha aclarit Gonzàlez.

Finalment, s’han detallat les quotes d’amortització de préstecs, és a dir, la part de capital que es torna als bancs. La regidora ha recordat que ‘’es van refinançar tots els préstecs del pla de pagament a proveïdors i els vam refondre en un sol. Una operació a 8 anys, amb el dos primers de carència que ens ve imposada per decret. El que, en teoria, ens estalviem per no amortitzar préstecs no podem destinar-ho a despesa, perquè incompliriem la regla de despesa i el 2020 no és possible’’.

Pin It on Pinterest