Select Page

Després de l’important desplegament de realitzat per l’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal (PDM) durant les Festes Patronals, els operaris de la PDM tornen a intensificar durant les nits la neteja en la localitat llençant aigua a pressió sobre el paviment. Esta neteja arrossega tots els residus, pols i xicotetes partícules.  A més a més, amb les altes temperatures que s’estan registrant durant aquest inici del mes d’octubre, el reg de calçades amb aigua sense pressió es realitza davant la necessitat de mantindre el grau d’humitat i disminuir la pol·lució atmosfèrica, sobretot en carrers amb molta circulació.

Així durant aquestos dies s’han realitzat neteges al carrer Marina Baixa i al parc situat al costat del CEAM. S’ha procedit a la neteja amb aigua a pressió a la plaça Ventura la Comare i  també a la plaça José María Planelles. S’ha prestat especial atenció al Llavador de la localitat. Sobretot per a eliminar l’aigua estancada en els últims dies, evitant així la proliferació de mosquits.

Cal destacar que en aquestos últims dies s’han realitzat neteges intensives amb el plat decapant, l’última al carrer Consell. Es tracta d’una moderna maquinària de hidropressió amb plats per a una major precisió i eficàcia en el fregat. La neteja és més profunda ja que la maquinària utilitza un sistema de decapatge mitjançant la projecció d’aigua a pressió. I s’eviten les molèsties als comerços perquè l’aigua es projecta en el sòl i no afecta als aparadors. En aquest sentit, cal ressaltar que la neteja amb el plat es duu a terme, en la majoria dels casos, en horari nocturn per a evitar les molèsties als veïns. Un altre dels avantatges que aporta aquesta nova maquinària és el seu disseny ergonòmic que facilita el seu maneig per part dels operaris.

Pin It on Pinterest