Select Page

L’Ajuntament d’Altea ha celebrat este matí la sessió plenària extraordinària, presidida per l’alcalde, Jaume Llinares, en la qual s’ha constituït l’organització que regirà l’Ajuntament d’Altea en aquesta legislatura.

Entre els punts de l’ordre del dia s’ha tractat la periodicitat de les sessions plenàries. En la present legislatura, 2019-2023, seguiran celebrant-se l’últim dijous de cada mes, i es podran avançar o retardar amb un marge de 8 dies. L’horari dels plenaris també es manté, tindran lloc a les 10 hores i cada dos plenaris, el següent es celebrarà en sessió vespertina, a les 17 hores, ‘’per afavorir la participació de la ciutadania, com ja es feia a l’anterior legislatura’’, han assenyalat els portaveus de l’equip de govern, Diego Zaragozí (Compromís) i Vicenta Pérez (PSPV-PSOE). Este punt ha estat aprovat per majoria amb els vots dels regidors de l’equip de govern.

Al respecte de les comissions informatives, els òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, estaran integrades per membres de la corporació i, com a novetat, es celebraran els dilluns en volta dels divendres com es feia fins ara, a proposta d’una esmena presentada pel grup Altea amb Trellat. Tots els grups han acceptat el canvi de dia en la celebració de les comissions, votant a favor, excepte el PP que ha votat en contra. La composició, el nombre de comissions i el contingut serà el mateix que en l’anterior legislatura.

El punt cinquè de l’ordre del dia determinava el nombre, característiques i retribucions del personal eventual. Finalment, l’equip de govern es reserva sisllocs per a personal eventual i un serà per al PP per ser el grup majoritari de l’oposició.

Un altre dels punts que s’han debatut ha estat l’organització del règim de dedicacions, retribucions i dietes per assistència a òrgans col·legiats dels membres de la corporació municipal. Com ha explicat Diego Zaragozí, portaveu de l’equip de govern: ‘’s’ha augmentat la massa salarial amb l’objectiu que hi haja més regidors donats d’alta a la Seguretat Social. Este increment es veu compensat per la disminució dràstica del que perceben en comissions els regidors’’. Zaragozí ha assenyalat que ‘’hi ha més regidors amb assignació econòmica tant al govern com a l’oposició. A més d’això, cap electe percebrà més emoluments que a la legislatura anterior i el repartiment es farà igual quefa quatre anys. S’ha establert un criteri equitatiu atenent al nombre de regidors i regidores de cada grup’’. Este punt de l’ordre del dia ha comptat amb el suport dels regidors i regidores de l’equip de govern i l’abstenció de la resta de la corporació.

Finalment, i aprovada per majoria, s’ha assignat la dotació econòmica als grups polítics municipals.

Pin It on Pinterest