Select Page

El regidor en funcions de Cicle Hídric i Infraestructures, Roque Ferrer, informa sobre el moment administratiu en què es troba el projecte de renovació de les instal·lacions, canonades d’aigua potable i clavegueram en els carrers Sol i Portal Vell a les que s’afegiran noves infraestructures subterrànies per poder passar instal·lacions que hui en dia van grapades per façana o mitjançant vols creuant carrers, com són les de telecomunicacions o les d’energia elèctrica.

“Actualment la tramitació ja disposa de l’informe favorable de l’àrea d’Urbanisme i, a causa de la reconversió del paviment d’asfalt a un àrid de pedra rodada i llambordes, exclusivament en la superfície per on transcorrerà el trànsit de vehicles, s’ha demanat un projecte de vigilància arqueològica que s’ha desenvolupat paral·lelament i tot ja s’està tramitant per a l’autorització de l’àrea de Patrimoni de la Conselleria, en trobar-se la futura obra dins del recinte del Nucli Històric Tradicional d’Altea la competència és de la Conselleria “; ha explicat Ferrer.

“Tan prompte com acabe aquesta fase que depèn de Patrimoni, estarà en disposició d’iniciar-se la licitació del contracte d’execució del projecte”; ha afegit l’edil, qui ha apuntat que la durada de l’obra serà de 4 mesos i el pressupost base de licitació ascendeix a 612.860,51 €.

Pin It on Pinterest