Select Page

Comencen les reunions per establir els criteris de protecció a les zones d’interès pesquer.

Des de l’any 1997 i per mitjà del Decret 219/1997, de 12 d’agost, del Govern Valencià, la badia d’Altea compta amb la qualificació de zona protegida d’interès pesquer. Segons aquest decret la conselleria competent establirà les mesures de regulació i control que permeten la conservació i regeneració, si escau, d’aquests espais. Per aquest motiu, la conselleria competent ha convocat els sectors implicats per començar a treballar en les diferents propostes que donen lloc a una ordenació dels recursos des del consens.

Actualment, ja s’han rebut diferents propostes d’alguns dels sectors implicats i es realitzarà una propera reunió el dia 5 de juny a les 13:00h a la Confraria de Pescadors.

Entre les primeres propostes es troba la regulació de la pesca professional, el fondeig en zones de bancs de sorra i l’establiment de les modalitats de pesca recreativa com el xambel o el curricà, entre d’altres.

Les propostes per a l’ordenació dels recursos pesquers poden enviar-se a la següent adreça: sdg_pesca@gva.es

La regidoria de Medi Ambient, Pesca i Agricultura agraeix la implicació de les persones interessades i treballarà per traslladar a Conselleria un projecte consensuat que garantisca el futur de l’entorn litoral, vetllant per l’interès dels sectors locals.

Pin It on Pinterest