Select Page

Les multes per als infractors oscil·len entre els 600 i 30.000 euros.

La Regidoria de PDM posa en marxa una campanya informativa per tractar d’evitar els abocaments que es produeixen en els anomenats punts negres de la localitat. Ja s’han col·locat una sèrie de cartells a les zones més problemàtiques i es van a instal·lar també en els camions de l’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal. I és que cal destacar que, malgrat que l’encomana de gestió marca tres dies de recollida d’estris per part de la brigada de dos operaris, actualment s’està destinant dos brigades de dos persones set dies a la setmana. En 2018 es van fer 1.751 intervencions en punts negres a més dels repassos diaris al nucli urbà, recollint un 40% més de tones de restes des del 2015 fins al 2018. Un ardu treball de la PDM que cal ressaltar” . La regidora ha destacat que “el 2018, el servei de neteja ha tingut 1.751 actuacions en els 25 punts negres identificats i s’han recollit 484.420 kg d’estris al que cal sumar aproximadament altres 350.000 kg de poda, runes i aparells elèctrics, el que representa un 38’9% més que fa 4 anys. Una autèntica barbaritat”. A més d’això, afegeix que “s’ha fet reforç per ampliar la vigilància i s’està renovant la imatge amb nous contenidors, cartelleria informativa ….”. Des l’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal, a més a més, compten amb un punt net de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 h, i els dilluns i dimecres de 15:30 a 18:30 h. També comptem amb un servei de recollida d’estris totalment gratuït telefonant al 96 688 19 03.

Es demana civisme

Orozco va recordar que “per millorar el servei també es va procedir a la compra del camió amb grua i pop ferroveller per incrementar l’efectivitat en la recollida”. Orozco ha assenyalat que “volem recordar als veïns com han de tirar els estris, restes de poda, així com els horaris i els llocs etc. És facilíssim -va manifestar- només cal telefonar i es passa a recollir els estris de forma gratuïta o també es pot anar a dipositar-los al punt net habilitat a la nau de l’empresa, a més d’això, estem tractant d’ampliar l’horari”.

L’edil va explicar que en aquesta campanya s’adverteix “que està prohibit embrutar el nostre poble d’aquesta manera. Des de l’empresa s’està fent un esforç considerable, però és imprescindible el civisme dels veïns “. Orozco va ressaltar que en els últims anys “no s’ha parat d’incrementar el servei en els punts negres de la localitat”.

Finalment, cal recordar que està totalment prohibit llençar estris, restes de poda, runes, etc., a la via pública. Les multes per a l’infractor seran d’entre 600 i 30.000 euros depenent de la gravetat de l’abocament’’. La regidora apel·lava a la col·laboració i conscienciació ciutadana i recordava que “és responsabilitat de tots evitar l’abandonament, abocament o eliminació incontrolada de qualsevol tipus de residu. És imprescindible el civisme perquè puguem, entre tots, acabar amb els punts negres a Altea”.

Video: 1.751 actuacions en els Punts Negres d’Altea

Pin It on Pinterest