Select Page

L’Ajuntament en ple aprovava ahir, per unanimitat de tots els grups de la corporació, l’ordenança municipal reguladora de la realització de productes audiovisuals al municipi. Amb esta ordenança es pretén reglamentar les activitats audiovisuals que tinguen lloc a Altea, com ara: rodatges, enregistrament de pel·lícules de cinema, programes de TV, documentals, anuncis publicitaris, vídeos, reportatges fotogràfics, web sèries, videoclips o qualsevol altre format que es desenvolupe en el terme municipal d’Altea, i que requerisca o afecte béns i/o serveis de competència municipal.

El regidor de Comunicació i Noves Tecnologies, Pere Barber, va explicar els detalls de l’ordenança i els motius que han portat a la seua redacció. L’any 2009 es van iniciar els tràmits per crear al municipi l’Altea Film Office, mitjançant un conveni amb la Ciutat de la Llum, amb l’objectiu de promoure, impulsar i fomentar el sector audiovisual a la nostra localitat. Des d’aleshores, les produccions audiovisuals han anat en augment, encara que no existia una ordenança específica que regulara aquesta activitat i afavorira un millor funcionament d’aquest servei. L’aprovació de l’ordenança facilitarà l’arribada de produccions audiovisuals al nostre municipi, el que repercutirà en l’economia local i en la promoció turística. A més d’això, amb esta regulació es podrà tenir comunicació oficial de les produccions audiovisuals que tinguen lloc a Altea.

L’aprovació d’aquesta ordenança va molt lligada a la posada en marxa de forma efectiva de l’Altea Film Office, dependent de la regidoria de Comunicació i Noves Tecnologies, que és l’element coordinador per part de l’Ajuntament amb les productores i la que facilitarà tots els tràmits pertinents per al correcte desenvolupament dels productes audiovisuals. Esta oficina, que ja està operativa, coordina el seu treball amb els departaments municipals de Turisme, Comunicació, Infraestructures i Seguretat Ciutadana.

Aprovada l’ordenança, es crearà un apartat específic al web municipal altea.es per facilitar informació i els tràmits a les productores audiovisuals que estiguen interessades en Altea.

L’ordenança no contempla una taxa per aquest tipus d’activitats, el que sí que s’aplicarà seran les taxes per ocupació de via pública o de lloguer d’espais municipals, en els casos que s’estime oportú. Finalment, l’ordenança no afecta a les produccions que es desenvolupen en espais privats o que no requerisquen de la col·laboració municipal.

Pin It on Pinterest