Select Page

La sol·licitud es podrà realitzar fins al 26 d’abril.

Des de l’Oficina de Projectes Europeus de l’Ajuntament d’Altea, s’han donat a conèixer quatre beques de mobilitat europea per a la realització de dos mesos de pràctiques professionals en empreses de Belfast o Glasgow (Regne Unit). Aquestes beques estan englobades en el programa “Beques de Mobilitat Europea EuroAltea 2.0: Fomentant l’Ocupació”.

Aquest programa tracta de donar resposta a la situació de desocupació que pateix la societat alteana, posar al seu abast els serveis, programes d’ocupació i activitats formatives necessàries per a la inserció laboral i augmentar la motivació i actitud positiva enfront de l’ocupació.

Amb la finalitat d’oferir l’oportunitat de formar part d’aquest programa, a un major nombre de participants, la beca cobrirà directament el desplaçament, l’allotjament, una assegurança de viatges i accidents, i oferirà una ajuda econòmica individual per a la manutenció del participant (en aquells casos en què aquesta no estiga inclosa en l’allotjament). La cerca i assignació d’empreses d’acolliment la realitzarà l’Ajuntament d’Altea a través de l’OPE EuroAltea.

Les beques s’adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre els aspirants que reunisquen els requisits establits en les bases. Aquestes i la instància es poden descarregar a través de la pàgina web euroaltea.eu/beques-mobilitat/. La instància haurà de presentar-se juntament amb la documentació necessària en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà d’Altea o en seu electrònica.

Per a més informació els interessats poden posar-se en contacte amb l’OPE EuroAltea a través de la seua pàgina web euroaltea.eu/beques-mobilitat/, al correu europa@altea.es o telefonant al 965 84 13 00 (extensió 1233).

Beca de Mobilitat Europea EuroAltea 2019

Sol·licitud per a la participació en el projecte: Beca de Mobilitat Europea EuroAltea 2.0: Fomentant L’ocupació

Pin It on Pinterest