Select Page

Dimecres 10 d’abril, a l’Ajuntament d’Altea, ha tingut lloc la primera reunió de la Comissió de Seguiment de l’Estratègia de Turisme Sostenible 2025 i Full de Ruta 19-20 per al municipi d’Altea, en la que han estat representats membres del sector hoteler, dels clubs nàutics i del sector comercial, així com els tècnics responsables de les àrees d’urbanisme i turisme i representants de la corporació municipal.

El director de l’empresa encarregada de realitzar l’estratègia, Tono Franco, ha presentat els objectius, enfocament i pla de treball, incidint en la participació tant d’institucions, sectors implicats i ciutadania per decidir el model de destinació a plantejar per al futur d’Altea . El pla de treball a seguir es va a dividir en tres fases: diagnòstic, fase d’anàlisi documental, visites a la destinació, anàlisi de consum, entrevistes, reunions comissió de seguiment; estratègia 2025, fase de visualització del futur amb l’anàlisi de temes crítics, realització de tallers de contrast i definició del model de desenvolupament i línies estratègiques a seguir; finalitzant amb el full de ruta 2019-2020, en el qual es detallaran els programes i accions necessàries per a iniciar la implantació de l’estratègia.

La responsable de Turisme, Anna Alvado, ha agraït a totes les persones assistents la seua participació en aquesta primera sessió, “Altea necessita definir un marc estratègic i operatiu que articule la seua evolució cap al destí que desitja ser en 2025, per aquest motiu és primordial la participació del sector turístic i de tots els altres sectors implicats, com esports, comerç, urbanisme, seguretat ciutadana, medi ambient, etc … Hem d’aconseguir ser una destinació turística atractiva, referent en hospitalitat, qualitat, cultura i sostenibilitat, a la vegada que ofereix qualitat de vida als seus residents “.

Pin It on Pinterest