Select Page

Tal com es va anunciar, el Servei Provincial de Costes, depenent del Ministeri de Transició Ecològica,  ha publicat en el BOP Núm. 66 de 4 d’abril de 2019, i per un període de 20 dies que comencen a comptar des de hui, l’exposició conjunta dels projectes de rehabilitació de la façana costanera d’Altea i de remodelació del Passeig del Mediterrani.

La regidora d’Urbanisme, Imma Orozco, explica que “es compleix així un dels tràmits fonamentals per poder veure materialitzada la segona fase de la rehabilitació de la nostra façana costanera, que implica recuperar la platja en la zona que queda d’espigó i superar el fenomen de regressió que patim en la zona del Passeig de Sant Pere amb la regeneració de la platja fins al Port i la construcció d’un dic en L”.

Quan acabe el període d’exposició pública s’haurà de procedir a la signatura del conveni que emmarcarà la col·laboració entre l’Ajuntament i el Ministeri respecte del finançament de l’actuació  i del seguiment i control de l’execució de les obres.

En paraules de l’alcalde, Jaume Llinares, “estem davant d’un moment importantíssim per al nostre poble. Esta aposta conjunta del Ministeri i l’Ajuntament canviarà en positiu el futur del nostre poble des del punt de vista social, mediambiental i econòmic”.  A més d’això, continuava “en només tres anys hem aconseguit que el Ministeri redactara este projecte tan necessari per frenar la regressió de la nostra costa i tindre un projecte propi de passeig que millorarà moltíssim la nostra imatge de cara al turisme i la qualitat de vida dels alteans i alteanes”.

Pin It on Pinterest