Select Page

Per oferir amarratges a les embarcacions d’esbarjo i facilitar les activitats aquàtiques sense minvar la protecció del fons marí, ha començat aquesta setmana la instal·lació de boies permanents a la badia d’Altea, fondejades amb ancoratges de baix impacte per a l’amarratge d’embarcacions a les zones de l’illeta de l’Olla i la Punta del Mascarat, les dues zones espais naturals protegits pel Parc Natural de Serra Gelada.

Una de les principals amenaces de les praderies de posidònia són les pràctiques de fondeig amb àncores de les embarcacions d’esbarjo que, en pocs minuts, poden acabar amb dècades de creixement d’aquestes angiospermes.

L’edil de Medi Ambient, Beatriz Nomdedéu, ha indicat que “aquesta actuació en l’entorn marí de l’Olla i el Mascarat permetrà preservar i protegir la biodiversitat del nostre entorn litoral i l’ecosistema que conformen les praderies de P. oceanica fonamentals per a moltes espècies que allà es reprodueixen i alimenten”.

L’existència d’un substrat rocós a poca profunditat impedir la utilització del sistema d’ancoratge previst, ja que el gruix de sorra existent era insuficient per poder usar-lo. Per aquesta raó, ha calgut canviar aquest sistema i s’està emprant una altra tecnologia anomenada ancoratge de tac químic, que consisteix a perforar la roca i col·locar una barra d’acer galvanitzat i una resina.

Les obres ascendeixen al voltant de 27.000 euros i si no sorgeixen més inconvenients es preveu finalitzar la instal·lació a mitjans d’abril.

Pin It on Pinterest