Select Page

La nova edició del programa europeu de cooperació territorial URBACT III es durà a terme durant el període de 2014-2020.

Aquest projecte està liderat per l’Ajuntament d’Athienou –Xipre– del qual l’Oficina de Projectes Europeus de l’Ajuntament d’Altea i sis municipis europeus més, són socis. Té per objectiu promoure el desenvolupament urbà sostenible, capacitant a les ciutats per a desenvolupar en col·laboració soluciones front els majors desafiaments urbans, reafirmant el paper clau que juguen davant canvis socials de complexitat creixent, i integrant i millorant l’eficàcia de les polítiques regionals i de cohesió. La jornada tindrà lloc a la Casa de Cultura d’Altea, els dies 28 i 29 de març.

La sessió del dijous 28 de març donarà començament a les 09:00 hores amb la benvinguda per part de l’alcalde d’Altea, a la Casa de Cultura. De 09:15 a 11:30 hores, cada expert líder farà una presentació. D’11:30 a 12:00 hores hi haurà un descans. De 12:00 a 13:45 hores es donaran començament les presentacions i retroalimentació del grup local de treball, que compartirà experiències amb quatre ciutats sòcies, sobre el treball de projecte realitzat fins ara, així com el seu pla de transferència. De 14:00 a 15:00 hores hi haurà un descans per a menjar. La jornada continua a la vesprada, de 15:00 a 17:00 hores, amb la revisió per parells dels plans de transferència. Hi haurà 30 minuts de descans. Fins a les 19:30 hores es durà a terme visita guiada al Port Esportiu a altres membres del grup local de treball que no participen en el Comitè Directiu. La jornada finalitzarà amb un sopar, a les 21:00 hores.

La sessió del divendres 29 començarà a les 09:00 hores, a la Casa de Cultura. La primera sessió de treball tractarà sobre la “xarxa de velocitat entre associacions”. Les associacions locals d’Altea presentaran els seus treballs i objectius durant en un temps de 30-40 minuts. Després, en dues sessions, tots els participants es dividiran en 5 taules de treball on intercanviaran opinions i impressions sobre els temes principals del projecte. D’11:30 a 12:00 hores hi haurà un descans. Fins a les 13:45 hores es durà a terme una visita d’estudi a les bones pràctiques locals. De 14:00 a 15:00 hores hi haurà un descans per a menjar. A la vesprada, de 15:00 a 17:00 hores, donaran començament les presentacions i retroalimentació del grup local de treball, que compartirà experiències amb quatre ciutats sòcies, sobre el treball de projecte realitzat fins ara, així com el seu pla de transferència. Seguidament, hi haurà 30 minuts de descans. De 17:30 a 18:30 hores s’abordaran les pròximes reunions i finalitzarà la jornada amb una visita guiada al Centre Històric de la Ciutat d’Altea, de 18:30 a 20:00 hores. El sopar tindrà lloc a les 21:00 hores.

El programa URBACT III contribuirà als objectius d’Europa 2020, proporcionant un mecanisme per a desenvolupar coneixements i habilitats a tots els agents involucrats en l’aplicació de la política urbana. Aquestes noves capacitats adquirides a través de la participació en el programa contribuiran a unes ciutats europees més fortes i vibrants, i ajudaran a abordar qüestions urbanes emergents vinculades a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador; les tres prioritats d’Europa 2020.

Aquest programa s’organitzarà entorn de quatre objectius principals, entre els quals destaquen, capacitar a les ciutats per a gestionar polítiques i pràctiques urbanes sostenibles de forma participativa i integrada; millorar el disseny de polítiques i pràctiques urbanes sostenibles a les ciutats; aplicar les estratègies i accions urbanes sostenibles i integrades a les ciutats; i garantir que els professionals i els responsables de la presa de decisions a tots els nivells tenen accés a un coneixement compartit sobre tots els aspectes del desenvolupament urbà sostenible, amb la finalitat de millorar les polítiques de desenvolupament les ciutats.

Per a aconseguir aquests objectius, URBACT III pretén desenvolupar tres tipus d’accions: intercanvi transnacional, creació de capacitats i capitalització i difusió.

Pin It on Pinterest