Select Page

Per unanimitat, ha estat aprovada en el Ple la proposta d’integració del Conservatori Municipal a la Xarxa de Conservatoris Professionals de la Generalitat. “L’últim dels punts marcats per la Conselleria per complir amb els requisits que marquen la petició d’integració que vam iniciar el 27 de juliol del 2016”, ha explicat l’edil de Cultura, Diego Zaragozí; qui ha indicat que “l’objectiu d’incloure el conservatori alteà a la Xarxa de Conservatoris de la Generalitat és garantir la continuïtat del mateix”.

Com ha recordat l’edil de Cultura, “l’Ajuntament d’Altea, després de nombroses gestions va obtenir l’autorització per a l’obertura d’un Conservatori Professional, com a conseqüència de l’elevada demanda per cursar estudis musicals al nostre poble; el hui denominat, Conservatori Municipal Professional de Música d’Altea. Aquest Conservatori presta serveis educatius des de l’any 1997 i en el pas del temps s’han ampliat especialitats, professorat i realitzat millores estructurals i inversions des de la seua creació i aconseguint amb un gran esforç, per part de l’Ajuntament, ser referència a nivell comarcal “.

“L’Ajuntament d’Altea entén que no ha de continuar finançant aquesta competència, que dóna una prestació comarcal, de fet el 40 per cent dels alumnes són d’altres municipis. També és voluntat de l’ajuntament que el professorat que durant tants anys ha prestat servei, puga seguir fent-ho “. Ha afegit Zaragozí.

Davant tot això, la corporació municipal ha aprovat sol·licitar la integració del Conservatori Municipal Professional de Música d’Altea en la xarxa de Conservatoris Professionals de la Generalitat; traslladar a la conselleria d’Educació i Cultura la voluntat de l’Ajuntament d’Altea del manteniment per part de Conselleria del personal que ara mateix desenvolupa el seu treball com a docent al Conservatori d’Altea; cedir els immobles actuals on realitza l’activitat al Conservatori Municipal Professional de Música d’Altea a favor de la Generalitat Valenciana.

Qualsevol altre ús educatiu o d’una altra característica haurà conveniar amb l’Ajuntament d’Altea, existint el compromís per part de l’Ajuntament d’Altea a l’eliminació de qualsevol obstacle que puga impedir o dificultar l’execució de l’activitat a desenvolupar per la Generalitat.

Pin It on Pinterest