Select Page

Pere Lloret: “Estos pressupostos contemplen una profunda modificació de l’organització de l’Ajuntament que dotarà d’una major flexibilitat a l’hora de donar respostes eficients a les necessitats de la ciutadania”.

L’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Altea ha presentat el pressupost del Consistori per a l’any 2019, amb un previsió d’ingressos de 29.355.284,63 euros i una previsió de gastos de 29.354.186,89 euros. Els pressupostos, aprovats ahir en sessió plenària, van comptar amb el suport dels grups de l’Equip de Govern (Compromís, PSPV-PSOE i Altea amb Trellat) i els vots en contra de PP i CIPAL.

El regidor d’Hisenda, Pere Lloret, va ser l’encarregat d’explicar este pressupost que s’incrementa en 2.444.000 euros, respecte al de l’exercici anterior. “Este pressupost, va assenyalar el regidor, ve explicat en la seua pràctica totalitat per tres projectes molt concrets per a Altea. En primer lloc, per a la construcció de la planta potabilitzadora, amb un cost d’1.085.000 euros; la segona actuació prevista és una actuació d’emergència, la demolició d’una roca de grans dimensions amb risc de despreniment sobre la via pública a la zona del Mascarat, a la qual es destinaran 300.000 euros. I en tercer lloc les inversions del Pla Edificant que ascendeixen a 630.000 euros”.

Les dos primeres actuacions, la potabilitzadora i la demolició de la roca a la zona del Mascarat, les executarà l’Ajuntament subsidiàriament i el Pla Edificant està subvencionat per la Generalitat Valenciana. En este sentit, el regidor aclaria que “el finançament d’estos tres projectes no eixirà dels impostos municipals”.

El regidor va comentar les variacions principals respecte al pressupost de l’any 2018. La recaptació per impostos, directes i indirectes, és lleugerament inferior la de l’any anterior, al voltant d’uns 110.000 euros menys. Es preveu una menor recaptació per IBI i un increment per ICIO, l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Pel que fa als gastos, els referits al personal augmenten en 422.000 euros. “Este increment, informava el responsable d’Hisenda, té molt a veure en el Pla d’Ordenació i Gestió dels Recursos Humans i la modificació parcial de la RPT, la Relació de Llocs de Treball”.

El Front Litoral, un dels projectes més destacats dels últims anys a Altea, també està reflectit als pressupostos. “És un projecte pel que este Govern ha apostat des de l’inici de legislatura i és vital per al desenvolupament d’Altea”, manifestava Lloret.

Sobre els pressupostos participatius, Lloret va destacar la partida de 100.000 euros, “una partida que considerem encara modesta. Però hem après pel camí, corregit i millorat els primers plantejaments que vam fer i els resultats han segut, en tots els sentits, més que satisfactoris”.

Modificació de la Relació de Llocs de Treball (RPT)

Finalment, Pere Lloret va posar l’accent en la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RPT) que destacava “per la seua profunditat”.

Com va argumentar el responsable d’Hisenda, “el que s’ha pretès amb esta modificació és donar un pas endavant en la modernització de l’organització, dotant-la de la major flexibilitat possible”.

Esta modificació intenta racionalitzar la funció pública de l’Ajuntament d’Altea. En este sentit, Lloret explicava que “s’ha realitzat l’agrupació d’auxiliars, administratius i ordenances (amb l’excepció, de moment, dels operaris de les instal·lacions esportives) en llocs únics. S’elimina l’adscripció que, fins ara, tenien els treballadors d’estos col·lectius a una àrea determinada. A més, se’ls dota d’una polivalència que ara mateix no tenen”.

“Amb esta mesura, detallava el regidor, l’organització hauria de ser capaç de donar respostes més flexibles i immediates a les necessitats o a les circumstàncies que requerisquen respostes àgils”. També s’han corregit les diferències salarials individuals dins d’estos col·lectius, homogeneïtzant les seues retribucions complementàries, prenent com a criteri les millors compensades econòmicament.

Un altre aspecte destacat de la modificació de la RPT és la nova valoració dels llocs reservats a Habilitats Nacionals (Secretari i Interventor). ‘’Es valora la repercussió en les seues funcions i responsabilitats de l’entrada en vigor de novetats legislatives que han anat produint-se recentment i també s’apropen les seues retribucions a la mitjana dels municipis de les nostres característiques’’, assenyalava el regidor.

L’altra modificació substancial afecta a la Policia Local, amb l’adaptació de les seues retribucions a la Llei Valenciana de Policia Local que ha entrat en vigor recentment.

“Esta modificació de la RPT compta amb l’aprovació majoritària dels representant dels treballadors, manifestada en la Mesa de Negociació que va tindre lloc el passat mes de juliol i suposa un increment del cost salarial de 326.000 euros”, concloïa Lloret.

Pin It on Pinterest