Select Page

El Ple de l’Ajuntament aprovava el Compte General de l’exercici 2017, amb els vots a favor dels grups que conformen l’equip de govern (Altea amb Trellat, PSPV-PSOE i Compromís) i els vots en contra del Partit Popular i Cipal.

Com va explicar el regidor d’Hisenda, Pere Lloret, “el Compte General és fonamentalment un instrument de control mitjançant el qual les entitats locals compleixen amb l’obligació de retre comptes de la seua situació patrimonial, dels seus resultats i de com s’ha desenvolupat l’exercici a la Sindicatura de Comptes. A més d’eixa vessant de control extern, el Compte General és una referència a l’hora d’avaluar la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari”.

El regidor d’Hisenda comentava en la seua intervenció que “les xifres i els indicadors ratifiquen una tendència: la de la millora progressiva de la situació econòmica i financera de l’Ajuntament”.

Pere Lloret comentava la bona situació a curt termini de l’Ajuntament, “els ratios de liquiditat i de solvència a curt termini venen a indicar que no tenim cap problema en complir amb els nostres obligacions amb els proveïdors i que ho fem en un temps més que raonable”.

Pel que fa a la situació a llarg termini, el regidor feia referència a la dràstica reducció del deute. “Començarem 2015 amb 21,5 milions de deute bancari i tanquem 2017 amb 10,6. L’alt ritme d’amortització extraordinària afavorit per la decisió de l’equip de govern de mantindre el nivell d’ingressos ens ha permès afrontar el pagament dels 7 milions per l’assumpte del PAI del Riu amb molta tranquil·litat”.

“Són bones noticies. I més si afegim que la relació de passius contingents, eixos contenciosos que amenaçaven la nostra estabilitat financera i que encara es valoren en prop de 10 milions d’Euros al tancament de 2017, s’aprimaran de manera substancial en 2018. La calamitat del Riu, del Parc de l’Argentina i alguna cosa més començaran a formar part del passat definitivament. Hi haurà una neteja considerable”, concloïa Lloret.

Pin It on Pinterest