Select Page

La regidora d’Urbanisme, Imma Orozco, ha destacat que estes contractacions responen a l’interés de l’actual equip de govern per recuperar el patrimoni i actualitzar el contingut del PERI del poble antic.

Des del passat mes d’agost, i per un període d’un any, el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Altea compta amb un arqueòleg i un arquitecte tècnic, Pedro Jaime Zaragozí i Xavi Alvado, respectivament, gràcies al programa Emcuju que promou la Conselleria d’Economia per dinamitzar la contractació de persones joves qualificades.

En paraules de la regidora d’Urbanisme, Imma Orozco, “des de l’Ajuntament apostem clarament per la recuperació del patrimoni perquè considerem que és la nostra obligació com a gestors assegurar-ne el seu coneixement i la seua durabilitat en el futur”. ‘’Es tracta, afegeix, de traure a la llum tot allò que ens fa entendre’ns millor com a poble i que, a més, és un clar reclam per a la nostra indústria turística”.

La incorporació d’un arqueòleg està permetent, en paraules de la responsable d’Urbanisme, no només agilitzar el treball municipal pel que fa a les obres públiques que requereixen de seguiment arqueològic sinó també, destaca, “donar una espenta a projectes tan importants com la cobriment del Poador del Pontet o la redacció d’un pla director per a l’Aqüeducte Romà dels Arcs, un BIC que ja porta massa anys esperant que posem la nostra atenció sobre ell per evitar la desaparició d’unes restes que donen un valor immens al nostre poble”.

D’altra banda, el treball de l’arquitecte tècnic se centrarà, fonamentalment, en la revisió del PERI del nucli històric que, després de trenta anys, explica Orozco, “necessita actualitzar-se urgentment des de tots els punts de vista. Hem d’actualitzar dades que han quedat desfasades i repensar els criteris per adaptar-los a la realitat del s. XXI”. La intenció és sempre “facilitar als propietaris i propietàries i al personal tècnic l’aplicació de les normes de protecció que han sigut i han de continuar sent un instrument per salvaguardar la imatge més emblemàtica del nostre poble”. A banda d’això, continua, “també aprofitarem per realitzar els treballs preparatoris per a iniciar la licitació del Pla Especial que ha de definir el futur de part del Carrer la Mar”. Respecte d’això, puntualitza, “el govern anterior va posposar la seua redacció a l’aprovació del Pla General però nosaltres ens vam comprometre a iniciar-ho tan prompte com fóra possible”.

Per últim, la responsable d’Urbanisme agraïa l’esforç de la Generalitat Valenciana, a través del nou Labora, i del regidor d’Ocupació, Diego Zaragozí, “per suplir el dèficit de personal que ens causa la Llei d’Estabilitat Pressupostària als ajuntaments i per donar esta oportunitat de treball i d’adquirir experiència a tantes persones joves qualificades”.

Pin It on Pinterest