Select Page

El període d’exposició pública serà de 45 dies, des del 16 d’agost fins al 23 d’octubre. Com assenyala la regidora d’Urbanisme, Imma Orozco, “la llei estableix un mínim de 20 dies però hem volgut, d’entrada, eixir amb 45”.

“Cal tenir en compte que ara només es podrà al·legar als canvis que s’han introduït en aquesta segona versió, no a tot el document”.

La nova versió introdueix millores per a adaptar el Pla General en la realitat alteana, assumir les al·legacions benvolgudes i superar els informes negatius. Estos canvis es poden trobar explicats en la Memòria Justificativa que acompanya els documents que es posen a exposició pública. Alguns dels més destacables són els següents:

– Proposta de mobilitat coordinada amb la Subdirecció de Mobilitat.

– Connexió Altea-Altea la Vella.

– Millora del traçat de la Costa dels Nassos.

– Reserva enllaç sud AP-7 i la seua connexió amb la N-332. La proposta apareix en el Pla d’Infraestructures per a l’AP-7 que la Conselleria d’Obres Públiques ha fet arribar al Ministeri de Foment i que hem treballat conjuntament.

– Es rebaixa de 15.000m2 a 10.000m2 la parcel·la mínima per a poder construir un habitatge en sòl no urbanitzable protegit, sempre vinculada al manteniment de l’explotació i el paisatge agrícola.

– Els campaments de turisme s’admetran en general en sòl no urbanitzable excepte el protegit, amb condicionants molt estrictes d’integració paisatgística, la qual cosa no preveia la versió anterior que, a més, els limitava a la partida El Planet.

– Cap Blanc podrà ser majoritàriament residencial, completant el sector amb l’ús hoteler i terciari.

– ExpoAltea serà un sector industrial i tecnològic, amb part vinculada a la indústria cultural, fent valdre una de les nostres fortaleses com a poble.

– S’inclouen mesures contra la inundabilitat per a fer del Pontet un sector viable.

– Es redefineix el creixement d’Altea la Vella i s’assegura una millor accessibilitat.

Aquests i altres canvis seran explicats en les sessions que es realitzaran en les pròximes setmanes tant a Altea com a Altea la Vella.

Pin It on Pinterest