Select Page

El passat dijous, 5 de juliol, es va celebrar al Saló d’Actes de l’Ajuntament de Benidorm la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra Gelada i el seu Entorn Litoral, presidida per Joan Piera Olives i amb la presència dels representants de les diverses institucions  i entitats que la composen. Entre d’altres la directora territorial de Medi Ambient,  Carmen Català; el cap de Servei de Parcs Naturals,  José Antonio Hernández; la regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Altea, Beatriu Nomdedeu i els seus homòlegs de Benidorm i l’Alfàs del Pi, José Ramón González de Zárate i Rocío Guijarro, respectivament. Va actuat com a secretari el director-conservador  José Ramón Viejo.

Durant la reunió es presentar la Memòria de Gestió de l’Any 2017 i va destacar la relació de les orquídies silvestres de la Serra Gelada amb una nova espècie  inventariada molt singular i valuosa que incrementa considerablement  el valor patrimonial del parc, per la qual cosa s’han  proposat  diverses mesures de protecció per a totes elles. També es va exposar l’estat del Conveni de Vigilància, Control  i Gestió  Marítima que implica els tres Ajuntaments del Parc Natural: Benidorm, L’Alfàs del Pi i Altea, així com al Club Nàutic d’Altea i la Generalitat Valenciana, aquesta signatura es realitzarà pròximament. ‘’Aquest conveni serà un dels guanys més importants aconseguits al nostre Parc i que tants beneficis ha d’aportar al futur immediat’’, assenyalava la regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Altea.

El medi marí va estar àmpliament tractat, –cal recordar que el 88% de les 5.564 hectàrees de l’extensió del Parc Natural corresponen a les praderies marines de Posidonia oceanica– ja que han aparegut dos greus problemes. Un d’ells és l’estat en què es troben  les nacres, Pinna nobilis, en situació crítica per la gran i ràpida mortalitat que les afecta  a tot el Mediterrani,  a causa d’un paràsit molt actiu que les ataca. L’altre problema és l’expansió d’un coral, Oculina patagonica, propiciada per  l’increment de temperatura de l’aigua pel canvi climàtic, que desplaça a diverses espècies marines, alterant i modificant  els  ecosistemes. Especialistes capdavanters en els seus camps d’investigació,  van exposar  aquestos problemes, els resultats dels seus treballs i les possibles, encara que difícils, solucions, aportant un gran nivell científic. Cal destacar a la professora Andrea Blanquer Pérez, a José Rafael García March de IMEDMAR i a David Gras Olivares de l’Institut d’Ecologia Litoral de El Campello. En este sentit, es va aprovar per unanimitat la constitució d’una Comissió d’Investigació per al seguiment d’aquestos assumptes, tal i com correspon  a la gestió conservacionista i protectora d’un Parc Natural.

Finalment, es va aprovar el Reglament i Funcionament de la Junta Rectora, amb la proposta de l’Ajuntament d’Altea de redactar-lo amb llenguatge inclusiu i es van exposar les propostes d’actuació per a l’any 2018, entre elles la redacció del Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc Natural de Serra Gelada (PRUG), com va informar el cap de servei, José Antonio Hernández. En aquest Pla,  encara en fase d’estudi i valoració, s’inclouria l’ampliació del Parc amb la incorporació de la desembocadura del Riu Algar, l’aflorament volcànic del Cap Negret i unes dunes i platges fòssils. Tant Beatriu Nomdedeu com Joan Piera van insistir al cap de servei en aquesta proposta d’ampliació  i que hauria de ser inclosa de manera global al territori del Parc Natural per ser un projecte de futur que complementaria la sostenibilitat del mateix.

Beatriu Nomdedeu va agrair als membres del Consell del Medi Ambient de Altea, i en particular a Rebeca Velasco, biòloga marina, la seua col·laboració ja que d’aquest òrgan consultiu va nàixer la necessitat de dotar de recursos al Parc Natural, en concret de crear el servei de Vigilància Marina. La regidora va remarcar la importància de proveir de medis aquest servei perquè evolucione cap a un servei dotat de capacitat de investigació. ‘’És imprescindible la investigació per a previndre catàstrofes medi ambientals’’. També va remarcar la importància de la col·laboració entre administracions per a poder desenvolupar projectes de futur.

Pin It on Pinterest