Select Page

Per unanimitat de tots els grups municipals, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat sol·licitar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, al nom que està inscrit l’antiga Caserna de Carrabiners, la cessió de l’esmentat immoble a favor del Consistori.

Després d’un Ofici de la Delegació d’Economia i Hisenda a Alacant, en relació amb la sol·licitud de cessió gratuïta de l’antiga Caserna de Carrabiners, pel qual es requereix a l’Ajuntament d’Altea l’aportació de documentació a fi de valorar la viabilitat i procedència de la cessió i continuar amb el seu procediment administratiu, ahir el Ple va aprovar sol·licitar la cessió d’acord amb una memòria detallada explicativa dels fins d’utilitat pública i interès social. Memòria d’ús necessària perquè es produïsca la cessió i que inclou els fons -150.000 €- que serviran per finançar el projecte d’ús proposat per a la Caserna de Carrabiners.

“Altea és un municipi amb vocació de qualitat cultural, turística i mediambiental que es reforçaria amb l’existència en el nostre municipi d’un centre educatiu mediambiental a través de la rehabilitació de l’edifici Caserna de Carrabiners”; ha citat la regidora de Patrimoni, Vicenta Pérez a tenor de l’expedient.

La rehabilitació de la Caserna de Carrabiners com a Centre Educatiu Mediambiental inclourà una aula de la natura, alberg i observatori. Infraestructures que serviran per dotar al municipi d’una oferta cultural i educativa complementària als programes educatius culturals i turístics de la zona.

Donada la ubicació de la Caserna i riquesa mediambiental del seu entorn, la rehabilitació de la infraestructura, d’acord amb la proposta del consistori, permetrà identificar i posar en valor els recursos naturals de l’entorn marí, reconèixer els efectes de l’erosió de la costa, recuperar els usos tradicionals de la mar, estudiar la interacció de l’home amb el medi marí, entre moltes altres accions.

La Caserna de Carrabiners de l’Olla és una edificació construïda entre 1930 i 1932 i abandonada en els 60′, que fa uns anys va ser apuntalada i endreçada per evitar el seu esfondrament.

Pin It on Pinterest