Select Page

És requisit indispensable, per a totes les persones seleccionades, presentar-se a l’entrevista a la qual se’ls convoca

L’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal ha anunciat la publicació de les llistes d’admesos de la convocatòria de la Borsa d’Ocupació de peons de neteja i la provisió d’un lloc de maquinista.

El passat 13 de juny finalitzava el termini per a la presentació de sol·licituds, i després del període obert per a les esmenes i estudiar les instàncies, hui s’ha publicat la llista definitiva d’admesos al procés. Des de l’Empresa Pública, la seua regidora, Imma Orozco, ha explicat que ‘’la llista està publicada al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal, altea.es, i en la mateixa s’indica el dia i hora de l’entrevista dels candidats’’. Estes entrevistes tindran lloc al Centre Social d’Altea (carrer Marina Baixa, darrere de l’Ajuntament d’Altea), els pròxims dimecres, dijous i divendres (27, 28 i 29 de juny).

La regidora ha posat l’accent en la importància de l’assistència a estes entrevistes de tots els candidats que han estat seleccionats, ja que si un candidat no es presenta, passa el torn i és eliminat del procés de selecció. ‘’Per això és molt important que les persones seleccionades revisen el dia i l’hora en que se’ls convoca’’.

Sobre esta qüestió la regidora ha manifestat que ‘’es tracta de normalitzar els processos de selecció de personal de l’Empresa Pública, oferint la màxima transparència en els mateixos seguint les indicacions de l’Interventor municipal’’. A més, ha afegit que este procediment s’obrirà també a més gremis dependents de la PDM.

Amb els 30 candidats/es amb major puntuació es conformarà la Borsa d’Ocupació de peons de neteja, amb la qual anar cobrint les necessitats de contractació que van sorgint per motius de reforços de temporada alta, així com la substitució necessària d’aquelles baixes laborals, jubilacions o llocs d’estructura coberts actualment per personal temporal i resta de vacants de similars característiques.

En el cas de la provisió d’un lloc de maquinista, es regularà la provisió, mitjançant contracte laboral de caràcter temporal i període de prova d’un mes, d’un lloc de maquinista. Amb els cinc candidats no seleccionats amb major puntuació es conformarà una borsa d’ocupació per a possibles substitucions temporals d’aquest lloc.

 

Pin It on Pinterest