Select Page

Amb l’objecte de reconèixer l’esforç i la dedicació de l’alumnat empadronat a Altea que durant el curs 2017/2018 obtinga el títol de Batxillerat, la regidoria d’Educació convoca les bases per a la concessió d’un premi econòmic de 70 € per alumne/a que haja finalitzat aquests estudis; així ho ha donat a conèixer l’edil d’àrea, Vicenta Pérez.

Uns premis valorats en 15.000€ amb càrrec al pressupost municipal d’Educació, els requisits per participar són tres: estar empadronat/da en Altea; estar matriculat/da en el curs 2017/2018 en un centre públic d’educació secundària obligatòria ubicat a la localitat i haver superat totes les assignatures de 2n de Batxillerat en la convocatòria de juny o en la de juliol i obtenir el títol de Batxillerat en el curs 2017/2018. Ha explicat la responsable municipal d’Educació.

Com ha indicat Pérez, el termini de presentació de sol·licituds serà des del 15 de juny al 9 de juliol ambdós inclosos, al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Altea. La sol·licitud s’ha d’ajustar al model designat per a aquesta convocatòria i estarà disponible durant el termini de presentació a la pàgina web de l’Ajuntament www.ayuntamientoaltea.es i a les Oficines d’Atenció al Ciutadà.

“És important reforçar l’esforç i dedicació d’aquests alumnes i les alumnes que aquest any acaben el batxillerat. Aquest premi s’atorgarà a qui acredite la condició de beneficiari/a, concedint 70 € a cada un d’ells i elles; “ha especificat Vicenta Perez. L’edil ha animat a la participació en aquests premis que l’Ajuntament convoca per primera vegada.

Pin It on Pinterest