Select Page

La Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament d’Altea ha anunciat la celebració del curs ”Gestió integrada de plagues”, la setmana del 4 al 8 de juny.

El curs, concedit per l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) a sol·licitud de la regidoria d’Agricultura, es realitzarà a la Cooperativa Agrícola d’Altea en horari de vesprada.

Entre els ponents del curs es troben experts en la matèria com Miguel Aznar, tècnic de la Cooperativa Agrícola d’Altea, i Ricardo Bellver, tècnic especialista.

Les persones interessades en aquesta activitat poden obtenir més informació o inscriure’s trucant al telèfon 965455952 o enviant un correu electrònic a l’adreça: esexag_elx@gva.es

Beatriu Nomdedeu, regidora d’Agricultura, agraeix la col·laboració de l’IVIA i de la Cooperativa Agrícola per a la realització d’aquestes activitats formatives ”que aporten coneixements nous i que faciliten la gestió de les plagues de la forma més eficient”.

La gestió integrada de plagues (GIP) és una estratègia de control que consisteix bàsicament en l’aplicació racional d’una combinació de mesures biològiques, biotecnològiques, químiques, de cultiu o de selecció de vegetals, de manera que la utilització de productes fitosanitaris es limite al mínim necessari. Aquestes mesures de control s’han de combinar de forma intel·ligent per tal de mantenir els nivells poblacionals dels fitòfags plaga per baix dels seus llindars econòmics de danys (UED). En l’actualitat, la GIP és l’estratègia de control preferida pràcticament en la major part de cultius, tant per motius d’eficàcia, com socials, econòmics i mediambientals. Actualment, totes les comunitats autònomes on es cultiven cítrics disposen de reglaments de producció integrada de cítrics on s’estableixen les bases de la GIP.

 

Programa del curs

 

Dilluns 04/06/18

18:00-21:00h Legislació aplicable. Guia de gestió integrada de plagues (GIP). El quadern d’explotació. Joaquin Parra. STT. Elx.

Dimarts 05/06/18

18:00-21:00h Gestió Integrada en Malalties. Miguel Aznar. Tècnic Coop. Altea.

Dimecres 06/06/18

18:00-21:00h Gestió integrada en cítrics. Ricardo Bellver. Tècnic especialista.

Dijous 07/06/18

18:00-21:00h Gestió integrada en fruiters. Victòria Bentrán. STT. Elx.

Divendres 08/06/18

16:00-19:00h Pràctiques: Reconeixement plagues. Mètodes alternatius de control. Julián Bartual. STT. Elx.

 

 

Pin It on Pinterest