Select Page

Després de la modificació del PGOU aprovada en plenari, el Cementeri Municipal podrà tindre una capacitat per a 620 nous nínxols. El Plenari també va modificar dos ordenances que es mantenien vigents des dels anys 90.

El Plenari Municipal, reunit en Sessió Ordinària en la vesprada d’ahir dijous 3 de maig aprovava la nova ordenança fiscal reguladora de la taxa per la gestió de les sol·licituds de llicències, autoritzacions, controls i inspeccions de llicències prèvies, declaracions responsables i altres actuacions de caràcter mediambiental. “L’ordenança ve a substituir la de 1993, que regulava el que es deia les llicències d’obertura que ha quedat obsoleta”; explicava l’edil d’Hisenda Pere Lloret.

Lloret afegia, “estem parlant d’una taxa pels treballs tècnics i administratius que generen les sol·licituds de permís per iniciar una activitat en un local o posar en marxa una instal·lació. Les activitats van categoritzades en la Llei en funció de l’impacte que generen en el medi ambient i del risc o molèsties que puguin causar a tercers. Depenent de la classe d’activitat es requerirà una autorització ambiental integrada, una llicència ambiental, una declaració responsable o una comunicació d’activitats innòcues, figures que no venien regulades en l’anterior ordenança “.

L’ordenança, dictaminada en comissions informatives i exposada públicament durant 10 dies, quedava aprovada amb els vots favorables de Compromís, PSPV-PSOE i Altea amb Trellat i els vots en contra del PP i CIPAL.

En un altre dels punts de l’ordre del dia quedava aprovada la nova ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària, és a dir la venda ambulant. Una ordenança que era presentada per l’edil de Comerç, Anna Alvado, qui explicava que “aquesta ordenança ve a substituir a la de 1992 i incorpora millores significatives com la inclusió de llocs ecològics en el mercat; la regulació del “Fallo”, una mesura que no estava regularitzada i que permet ocupar el lloc dels venedors autoritzats que per un motiu un dia no posen el seu lloc; la creació d’una borsa de venedors; la gestió de residus i la neteja de la zona; entre altres qüestions que permeten la dinamització del mercat ia més es prioritzen paràmetres com l’associacionisme, la formació i la sostenibilitat “.

Es tracta d’una modificació d’ordenança que arriba “després de moltes reunions amb els implicats i que recull les seves aportacions”, explicava la responsable municipal de Comerç.

La modificació de l’ordenança suposa una adequació a la normativa vigent i va rebre els vots favorables de Compromís, PSPV-PSOE, Altea amb Trellat i CIPAL i l’abstenció del PP.

I l’últim dels punts de l’activitat resolutòria proposava una modificació del Pla General d’Ordenació Urbana amb l’objecte d’ampliar el Cementeri. Una proposta que va comptar amb els vots favorables de tots els grups que conformen la corporació municipal.

Com explicava l’edil d’Urbanisme, Imma Orozco, “aquesta modificació puntual del PGOU es redacta amb la finalitat de poder construir nínxols per l’enterrament en les instal·lacions actuals del Cementiri Municipal i solucionar amb això la demanda urgent per part del municipi”.

La modificació permetrà tindre espai per a poder construir 620 nous nínxols per un espai d’uns 6 anys. Segons Orozco, “la capacitat del cementeri ha sigut un problema molt greu durant molts anys que ara solucionem a mitjà termini aquesta problemàtica mentre es realitza l’aprovació definitiva del PGOU”.

En el transcurs de la seua intervenció l’edil d’Urbanisme comentava que “durant els 45 dies d’exposició pública de la modificació no s’han produït al·legacions i que la modificació definitiva correspon aprovar-la a la Conselleria ja que la competència és autonòmica, però que prèviament es requereix l’aprovació provisional del consistori en Plenari que serà remesa, amb la resta de la documentació, com marca la Llei Urbanística Valenciana”.

Pin It on Pinterest