Select Page

L’edil de Cicle Hídric, Roque Ferrer, ha informat de la instal·lació d’un cabalímetre i d’un «bypass» que forma part de la 1a fase d’instal·lació de la potabilitzadora de l’aigua subministrada pel consorci de la Marina Baixa, al costat del dipòsit de capçalera al Montahud, en un terreny municipal recentment regularitzat en el registre de la propietat per la regidoria de Patrimoni. Una obra que a més permetrà el manteniment del dipòsit tant en matèria d’higiene com d’estanqueïtat.

Ferrer ha explicat que “s’han sol·licitat diverses ofertes per a l’execució d’aquestes obres a empreses que tenen la capacitat d’emprendre amb total garantia les mateixes, sent l’oferta més avantatjosa amb 41.748,94 € la de la UTE Aigües d’Altea que és qui s’encarrega de les obres en qüestió, de manera que la partida pressupostària que suportarà la despesa serà de la concessionària “.

Roc Ferrer ha indicat que “aquesta obra compta amb un període d’execució de 7 setmanes, i consta de la instal·lació d’una canonada de funció dúctil de 300 mil·límetres de diàmetre, a més d’un cabalímetre a la sortida del dipòsit per contrastar les mesures amb el d’entrada per poder detectar les possibles fugides quan es produeixin “.

“Amb aquestes obres, al costat de les properes de la 2a fase, que consistiran en la instal·lació d’unes claus de desviament, guanyarem en garantia de subministrament d’aigua al disposar de més maniobrabilitat. El que redundarà en una millor prestació del servei d’aigua al municipi i permetrà finalment, en una 3a fase la instal·lació de la potabilitzadora, el projecte es troba en fase de redacció i suposa un cost de 8.490 € més IVA per a l’ajuntament, amb l’objecte de guanyar una major qualitat en l’aigua subministrada per el Consorci, que ha decidit, juntament amb la Diputació que és qui ostenta la presidència de l’entitat comarcal, no fer-se càrrec d’una competència intrínseca a la seua gestió com és la potabilització d’aigua “. Ha conclòs Roc Ferrer.

 

Pin It on Pinterest