Select Page

La Regidoria de Comerç informa que, en data 12 de març de 2018, l’Associació de Supermercats de la Comunitat Valenciana, ASUCOVA, va presentar un escrit en el qual sol·licitava autoritzar l’obertura del comerç al detall el dilluns 24 de setembre, festiu local, substituint-ho pel diumenge 2 de desembre de 2018, festiu d’obertura autoritzada.

 

Aquest any es produeix la situació que els dies 23, 24 i 25 de setembre, són festius al municipi, la qual cosa implicarà que aquells comerços que no gaudeixen de llibertat horària, han de romandre 3 dies seguits tancats -diumenge 23 de setembre, dilluns 24 de setembre, festiu local, i dimarts 25 de setembre, festiu local-, sense que puguen donar servei als seus clients.

 

La Llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat Valenciana modificada per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, estableix en el seu art . 23.2 que, “es faculta els ajuntaments perquè, atenent a l’atractiu comercial per a les persones consumidores, puguen realitzar els següents canvis: b) substituir fins a dos diumenges o festius habilitats per resolució de la conselleria competent en matèria de comerç per dos dies festius en el seu àmbit local “.

 

L’ajuntament ha considerat útil i convenient recolzar aquesta sol·licitud ja que afavoreix i beneficia tant a comerciants com a usuaris. Aquesta decisió ha estat adoptada per la Regidoria de Comerç, escoltades les entitats més representatives del sector de l’àmbit local i autonòmic i seguint tots els preceptes legals establerts, i és d’obligat compliment per a tots els establiments del municipi que no puguen acollir-se al règim de llibertat horària .

 

Segons la responsable de Comerç a l’Ajuntament d’Altea, Anna Alvado, “aquesta decisió s’adopta després de la sol·licitud presentada per ASUCOVA i havent transmès la petició a totes les entitats vinculades amb el sector per conèixer el seu posicionament. En vista que no hi ha posicions contràries i veient el perjudici que pot suposar tant per a comerciants, com per a usuaris i usuàries que els establiments afectats estiguen tancats tres dies consecutius, des del departament de Comerç hem considerat apropiat acceptar aquesta petició de canvi “.

Pin It on Pinterest