Select Page

La regidora d’Educació, Vicenta Pérez, i la d’Urbanisme, Imma Orozco, han explicat com afrontarà l’Ajuntament els treballs necessaris per executar les obres que es preveu escometre a través del Pla Edificant de la Conselleria d’Educació.

Vicenta Pérez ha recordat que “Edificant és un pla que permetrà executar obres importants en els nostres centres educatius amb pressupost de la Generalitat Valenciana amb la diferència respecte de les obres d’inversió que realitza habitualment la Conselleria que és l’Ajuntament qui ha de gestionar la redacció dels projectes i l’adjudicació de les obres que prèviament s’han consensuat en el Consell Escolar Municipal”.

Esta és la manera en què Conselleria pretén executar més eficientment el seu pressupost d’inversions ja que, amb el personal tècnic amb què compta, seria impossible arribar a totes les necessitats posades de manifest pels Ajuntaments i el que es pretén és executar tantes actuacions com siga possible.

Imma Orozco ha explicat que “òbviament açò suposa un esforç per a l’Ajuntament, que ha de dedicar mitjans tècnics per gestionar la redacció de memòries i projectes per poder posar en marxa el Pla però és una clara oportunitat d’executar obres molt necessàries en els nostres centres educatius que, d’altra manera, seria quasi impossible materialitzar en eixe període 2018-2022 que marca el Pla”.

Davant del fet que serà l’Ajuntament qui haja de licitar la redacció de les memòries i projectes per a cadascuna de les actuacions, les regidores han anunciat que “hem considerat que el més adequat és obrir una borsa d’arquitectes i arquitectes tècnics interessats en realitzar algun d’eixos treballs i, per tant, entrar dins dels processos de licitació. D’eixa manera, acotem les persones que estiguen en disposició de realitzar eixos treballs en els pròxims mesos, agilitzem el procediment administratiu i donem oportunitat de treball en igualtat de condicions”.

Així, des de hui i fins el dia 15 d’abril, aquelles persones amb la titulació d’arquitectura o arquitectura tècnica interessades en participar en els processos d’adjudicació de la redacció de memòries i projectes podran inscriure’s a través del correu urbanisme@altea.es  o en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament d’Altea.

 

 

 

Pin It on Pinterest