Select Page

Aquest dimecres 27 de desembre a les 20:00 h, se celebrarà en la Casa de Cultura la segona reunió informativa, sobre la problemàtica de la Xylella Fastidiosa. El decret del passat dimecres de Conselleria aporta novetats en l’evolució del bacteri que afecten el nostre municipi, per açò es fa necessari l’assistència a aquesta reunió.

El passat 18 de juliol es va realitzar la primera jornada informativa sobre aquest bacteri, que s’allotja en el xilema de les plantes i és la responsable de diverses malalties amb efectes econòmicament molt greus: malaltia de Pierce en la vinya, clorosis variegada dels cítrics, decaïment ràpid de l’olivera, pansiment de nombroses espècies llenyoses i herbàcies. S’han descrit més de 360 hostes, molts dels quals no presenten símptomes de la malaltia i, per tant, dificulten la seua detecció.

La seua transmissió és per insectes vectors, tots ells hemípteres que
s’alimenten del xilema de les plantes. A la Comunitat Valenciana, afrofóridos (p.i. Philaenus spp) i cercópidos (Cercopis sp) són les famílies amb vectors potencials d’aquesta malaltia. Els vectors actuen com a transmissors de la malaltia però a curta distància. La
principal via de propagació del bacteri és el comerç de plantes
infectades.

La conselleria disposa d’una pàgina web específica (https://www.xylella.es) i ha habilitat un telèfon d’atenció al ciutadà (900 532 000) i una adreça electrònica xylella@gva.es per a atendre totes les consultes i avisos que puguen sorgir. Així mateix, actualitza la informació disponible sobre plagues en: http://www.agroambient.gva.es/web/agricultura/plagas-y-malas-hierbas)

 

Pin It on Pinterest