Select Page

El Plenari de l’Ajuntament d’Altea aprova amb els vots a favor de Altea amb Trellat, Psoe i Compromis, i els vots en contra de Cipal i el PP, un pressupost de 26,9 milions d’Euros, amb un superàvit de 16.261,24 €.

L’Ajuntament d’Altea va celebrar ahir dijous, en sessió vespertina, l’últim plenari de l’any en el qual es portava a debat l’aprovació la despesa financera, pressupost municipal i plantilla de personal per al 2018. Uns pressupostos que després d’un intens debat van ser aprovats per l’equip de govern, amb els vots en contra de l’oposició. En quant a la quantia econòmica del pressupost aprovat per a 2018 és sensiblement superior respecte a la d’enguany, passant dels 26,7 milions d’euros en 2017 als    26, 9 milions d’euros per a 2018.

El regidor d’Hisenda destacava que, “com a resultat de l’alt ritme en l’amortització del deute, pagarem 700.000 € menys pels rebuts dels préstecs. A més, ja no necessitem adherimos a cap línia de finançament per al pagament de sentències, i això suposa no haver de dotar el fons de contingència, on disposarem de 120.000 € suplementaris respecte a l’any passat. Eixos 820.000 € totals tindrà el seu reflexe en un increment de la despesa i de les inversions que revertiran en la qualitat de vida dels alteans”.

Pere Lloret assenyalava en el Plenari un altre tema que, si bé no té una incidència directa en les magnituds pressupostàries, sí que la tindria en la situació econòmica de 2018: la devolució d’ingressos per l’assumpte del fallit PAI del Riu. “No es reflecteix en els pressupostos perquè no té la consideració de gasto. És una devolució d’ingressos, de diners que hauríem de tindre en caixa, però que ja no estan. La nostra proposta serà fraccionar el pagament dels 7,7 milions d’Euros, més els interessos que puguen generar, en quotes de 500.000 € d’amortització anual a càrrec del romanent positiu de tresoreria, la qual cosa podem fer amb suficiència sense haver de fer cap esforç fiscal suplementari. A més, absorbirem aqueix pagament sense sobrepassar el 75% de la ràtio d’endeutament i, per tant, sense haver de demanar permís a la Generalitat”, destacava l’edil d’hisenda que manifestava que, “la decisió de mantenir un ritme alt de cancel·lació de deute, malgrat les propostes que ens arriben tots els anys per a baixar els ingressos, ens ha permés afrontar aquesta situació amb molta tranquil·litat”.

Pin It on Pinterest