Select Page

La regidora d’Urbanisme, Imma Orozco, explica els treballs per evitar la degradació irreversible d’este Bé de Rellevància Local

El Molí Vell o dels Moros és una infraestructura hidràulica medieval que figura com a bé de rellevància local (BRL) en el Catàleg de Béns Patrimonials i Espais Protegits. Com recorda la regidora d’Urbanisme, Imma Orozco, gràcies al conveni subscrit amb els propietaris de la parcel·la on s’ubica, l’Ajuntament ha pogut actuar des del punt de vista arqueològic amb diferents actuacions que han precedit la redacció d’un projecte d’intervenció en l’edificació que permeta consolidar-la definitivament i evitar un deteriorament irreversible.

L’Ajuntament pretén assumir progressivament les actuacions previstes en este Projecte d’Adequació i Consolidació del Molí dels Moros amb l’objectiu final de recuperar i posar en valor un element que considerem té un valora fegit des del punt de vista històric, educatiu i turístic.

Així, a principis de mes, s’han iniciat les obres corresponents a la 1a Fase d’eixe projecte, que acabaran en pocs dies i que estan encaminades a evitar el focus de deteriorament de la construcció. Estes obres consisteixen en moviments de terra que permetran la correcta canalització de les aigües per evitar que filtren directament a l’estructura, la construcció d’un mur de contenció i estabilització i la realització de l’encofrat de la volta per evitar despreniments.

Estos treballs estan a punt de concloure i, en paraules de la responsable d’Urbanisme, “si no haguérem actuat en este moment, d’acord amb el diagnòstic dels tècnics que apuntaven la urgència, probablement el Molí no hauria suportat un nou episodi de pluges fortes i Altea hauria perdut un valuós testimoni de la seua història”.

La intenció, avança, “és escometre la segona fase a principis de l’any que ve per donar una solució definitiva a l’estabilitat estructural de l’edificació que ens permetrà abordar les futures actuacions amb més tranquil·litat”.

Pin It on Pinterest