Select Page

Roque Ferrer, edil de Cicle Hídric, ha donat a conéixer les obres de
millora de la capacitat de drenatge d’aigües pluvials del nucli històric d’Altea ja que es van detectar una sèrie de deficiències en l’actual sistema de drenatge d’aigües pluvials, en els seus punts de desaigüe. Perquè per una banda el cabal d’aigua pluvial en superfície era massa gran i per una altra banda, bona part de l’aigua anava a parar al clavegueram la qual cosa suposa una despesa d’energia de bombeig fins a la depuradora del riu Algar ajudant al col·lapse d’aquesta instal·lació.

Concretament, tal com informa el regidor responsable de l’àrea, qui va encomanar l’any 2016 un estudi del sistema de drenatge del casc antic, que era clarament insuficient, per a disposar de solucions que ajudaran a reduir l’impacte sobre el medi ambient, així com a millorar la seguretat dels vials en períodes de pluja.

D’acord amb aquestes solucions es procedirà a implementar les següents obres, que afectaran el carrer Sol on és col·locarà un embornal nou; als carrers Séquia i Alacant també es realitzaran obres d’instal·lació d’embornals nous, igual que en l’aparcament del carrer San Jerónimo o al carrer Pont de Montcau i arribaran fins al carrer Convent. Unes obres que tindran un cost de 29.919,93€ i començaran pel C/ Convent el dilluns 6 de novembre, com el mateix edil informava. Ferrer avançava que en els citats punts del poble antic es tallaran els carrers de la zona puntualment fins que finalitzen les obres en qüestió.

Com a conclusió del citat estudi s’enumeren i valoren una sèrie de solucions, que algunes d’elles es deixaran de fer ja que afecten la millora de drenatge de la N-332, i que segons Roque Ferrer, per motius polítics el Ministeri de Foment es troba en posició de bloqueig sistemàtic a qualsevol proposta de millora que llança aquest Ajuntament durant aquesta legislatura a qualsevol actuació dins d’eixe àmbit, com ja ha passat en les voltants a la Travessia Prado.

El regidor de Cicle Hídric ha volgut destacar que per a l’escomesa d’aquestes obres s’ha contactat amb les empreses OIH Urbana, TYOSA obres Públiques, URIS Obres S.L., Sense Complicacions S.L., Construccions Catalí SL i Construccions Noguera SL. Una vegada vençut el termini per a la presentació d’ofertes, s’ha obtingut una única oferta, pertanyent a la mercantil OIH Urbana per import de 24.727,21€ més 5.192,71€ en concepte d’IVA (21%), sumant un total de 29.919,93 €.

En conclusió, Roque Ferrer, destaca la importància de l’escomesa d’aquestes obres, ja que a més d’atallar el balafiament en aigua per possibles filtracions amb la corresponent deterioració d’immobles, a més de l’important estalvi econòmic en energia i la millora medi ambiental que això suposa una vegada finalitzades aquestes obres.

Pin It on Pinterest