Select Page

Després de l’aprovació plenària per unanimitat de tots els grups municipals, serà la fundació “Salud y Comunidad y Asociación de Asistencia Integral Lagunduz” qui assumisca la hipoteca i el dret de vol dels habitatges ubicats en les dues plantes superiors del Centre Especialitzat d’Atenció a Majors, CEAM, que fins al moment gestionava la Fundació per als Nostres Majors Vila d’Altea.

Com explicava l’alcalde, Jaume Llinares, “l’Ajuntament ha de donar el seu consentiment perquè aquesta fundació negocie amb el banc Sabadell el quedar-se amb el contracte i això és el que portem a aprovació”. “Amb aquesta operació es garantiria la continuïtat dels lloguers dels habitatges ubicats sobre el CEAM per als actuals usuaris i en les mateixes condicions que gaudeixen ara”; postil·lava el primer edil alteà.

Jaume Llinares recordava que “els habitatges del CEAM són un contracte sobre un dret de vol que l’Ajuntament d’Altea té sobre del CEAM, es van construir amb un contracte d’acord amb EMAUS i un banc. Ara és el Sabadell el propietari de la hipoteca i del dret de vol. S’ha declarat en liquidació la Fundació Els Nostres Majors Vila d’Altea, que era la que gestionava els habitatges, i s’han iniciat converses amb una empresa interessada a seguir el servei i aquesta ha arribat a un acord amb el Sabadell. Ara l’Ajuntament ha de donar el consentiment a aquesta operació. Per això es porta el tema per urgència ja que la presentació de la sol·licitud d’assumir el contracte es va presentar en el dia d’ahir. Nosaltres donem consentiment a l’operació i s’iniciaria la venda del contracte perquè l’assumisca la fundació “Salut i Comunitat i Associació d’Assistència Integral Lagunduz”.

Finalment, el punt es donava per conclòs amb la votació favorable de tots els grups municipals, que amb el seu vot positiu han donat consentiment a que la fundació “Salut i Comunitat i Associació d’Assistència Integral Lagunduz” assumisca el préstec amb el banc Sabadell i es faça càrrec dels serveis que en aquests moments s’estan prestant sense que es vegen alterats, per a tranquil·litat dels usuaris.

 

Pin It on Pinterest