Select Page

El dilluns 18 de setembre donaran inici les obres definitives de reparació del vial que connecta Altea amb el Albir per la costa. Així ho ha donat a conèixer l’edil d’Infraestructures, Roque Ferrer, que ha recordat que “el passat mes de maig es va reparar provisionalment el vial per tal d’habilitar el segon carril de circulació i evitar que les obres tingueren lloc a l’estiu ja que es tracta d’unes obres importants i aquesta és una zona amb molt de trànsit sobretot en temporada alta i es podria veure condicionat”.

Segons les dades ofertes per l’empresa adjudicatària Excavacions Geos SL, mitjançant procés de licitació obert, les obres tindran una durada teòrica de 45 dies, encara que el projecte contempla una durada de les mateixes de fins a 2 mesos, i segons les dades ofertes per l’edil d’Infraestructures, el cost de les mateixes ascendeix a 112.358,82 €.

Com ha detallat Ferrer, els treballs consisteixen en la senyalització, preparació dels treballs, desmuntatge de la tanca de fusta existent, per a un posterior aprofitament, i condicionament de la vorera oest amb la finalitat de garantir la mobilitat de vianants per la mateixa mentre duren les obres . A continuació, es procedirà al moviment de terres i execució de la fonamentació per a la col•locació dels prefabricats de formigó, encarregats de protegir la integritat del vial, i preparació de la zona per a la col•locació dels mateixos. Es col•locarà el prefabricat i tot seguit s’hauran de moure terres per al farcit de balast i farcit de voreres. Després es procedirà a l’execució del muret de maçoneria, d’una vorera més ampla, amb 2.60 m, que l’original d’un metre, a petició del regidor d’Infraestructures, per facilitar la mobilitat de la gran quantitat de persones que transiten per la zona .

Finalment, s’executarà el vial, l’asfaltat i la senyalització horitzontal i vertical. “Durant tot el temps que duren les obres el vial romandrà obert amb un carril, i regulat per senyalització vertical, excepte quan vagen a executar l’asfaltat que es tallarà momentàniament”, ha puntualitzat Roc Ferrer.

Després d’aquestes obres el tram quedarà definitivament obert, amb doble sentit de circulació, en perfectes condicions. L’edil ha conclòs la seua intervenció demanant disculpes als veïns de la zona i usuaris del vial per les possibles molèsties que els puguen ocasionar les obres.

Pin It on Pinterest