Select Page

El municipi pretén accedir a la tercera convocatòria DUSI del Ministeri d’Hisenda prevista per als propers mesos, amb la qual accedir a subvencions europees amb la qual finançar les actuacions plantejades.

La importància del desenvolupament urbà sostenible i la contribució de les ciutats als objectius de l’Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador en la Unió Europea és el punt de partida per al plantejament de qualsevol Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat.

Per això, l’Ajuntament d’Altea ha decidit elaborar un Pla d’Acció Global fins a l’any 2023 en el qual incloure actuacions municipals amb impacte directe en la ciutadania, empreses, associacions, comerços, etc. Aquest Pla Municipal serà presentat en la Tercera Convocatòria DUSI del Ministeri d’Hisenda prevista per als propers mesos, a més d’optar per altres fons complementaris a nivell regional, nacional i europeu, de manera que totes les actuacions plantejades i triades per l’Ajuntament i la ciutadania resultin finançades.

L’aprovació d’un projecte de l’envergadura de l’Estratègia DUSI i el Pla d’Acció Global Altea 2023 suposaria l’accés del municipi a un ventall d’innombrables possibilitats i una eina de gran valor perquè tota la ciutat adquireixi un exhaustiu coneixement de primera mà dels reptes als quals s’enfronten les diverses àrees del municipi, i quins són els mecanismes necessaris per abordar-los de forma sostenible, pensant no només en les generacions actuals, sinó també en les futures.

Per tot això, s’ha iniciat un procés per comprendre les pròpies fortaleses i febleses del municipi, els elements que ho condicionen i la seva interpretació en diferents contextos, per prendre les millors decisions per part dels agents institucionals, econòmics i socials.

L’informe “Ciutats del matí. Reptes, visions i camins a seguir”, de la DG de Política Regional i Urbana de la Comissió Europea, d’octubre de 2011, posa en relleu l’oportunitat que representa el paper clau que les ciutats poden exercir en la consecució dels objectius de la UE, i especialment en l’aplicació de l’Estratègia Europa 2020. Una de les principals conclusions d’aquest document és que les ciutats tenen un paper crucial com a motors de l’economia, com a llocs de connectivitat, creativitat i innovació, i com a centres de serveis per a les seves àrees circumdants.

Pin It on Pinterest