Select Page

Dilluns que ve, 19 de juny, comença el lliurament de documentació per al Pla d’Ocupació impulsat per l’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal (PDM) i la Regidoria de Benestar Social. Una acció conjunta amb un objectiu social, ja que el pla està destinat a persones en atur empadronades a Altea. Les persones interessades podran dirigir-se a la Regidoria de Benestar Social (situada en el Centre Social de la Tercera Edat) per recollir i lliurar la sol·licitud que hauran d’emplenar.

El pla compta amb un pressupost de 80.000 euros i facilitarà l’accés a l’ocupació, durant una durada màxima de 3 mesos, a 40 persones pertanyents a grups especialment desfavorits (aturats de llarga durada, persones en situació o risc de desnonament i dones víctimes de violència de gènere amb ordre de protecció en vigor, entre altres).

Per a Imma Orozco, regidora responsable de la PDM, ‘’aquest pla suposa la incorporació a un entorn laboral i integrador, a més de realitzar un treball en els serveis del poble. Per tant, suposa un doble benefici, per a les persones que accedisquen al mateix, que es troben en una situació de feblesa social, i per al conjunt del municipi perquè s’obté un reforç en els serveis de cara a la temporada estival’’.

Verónica López, regidora de Benestar Social, Igualtat i Sanitat, va explicar que el pla és una bona forma d’aplicar polítiques actives d’ocupació. La regidora ha posat l’accent en el doble vessant del pla que tindrà en compte als menors de 25 i els majors de 45 anys. ”Dos grups d’edat especialment vulnerables als quals cal donar suport. D’una banda els més joves, per facilitar el seu accés al món laboral i, per una altra, als majors de 45 anys, en moltes ocasions exclosos de les ofertes de treball”.

Els requisits per poder participar es poden consultar en la web municipal, www.altea.es . La selecció es realitzarà després de valorar les sol·licituds presentades durant el termini previst, que comença aquest dilluns durant 15 dies naturals, i després d’haver realitzat una entrevista personal amb els sol·licitants.

 

 

Pin It on Pinterest